PRAVILA NATJECANJA "Croatian 50/70 MHz contest"

ORGANIZATOR NATJECANJA 

Hrvatski radioamaterski savez - HRS

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane radijske postaje iz svih IARU regija I sve ulaze u međunarodni plasman.

VRIJEME NATJECANJA - Natjecanje se održava prvog punog vikenda u srpnju u terminu „Hrvatskog ljetnog kupa – Tesla memorijala” od 1400 - 1400 UTC.

KATEGORIJE

Jedan operator - bez pomoći drugih, koristeći se svojom vlastitom opremom i antenama.


A 50 – Single 50 MHz - Jedan operator 50 MHz

A 70 – Single 70 MHz - Jedan operator 70 MHz

Više operatora (natjecateljski timovi i klupske postaje bez obzira na broj operatora)

B 50 – Multi 50 MHz - Više operatora 50 MHz

B 70 – Multi 70 MHz - Više operatora 70 MHz

Dopušten je maksimalno jedan signal na opsegu u bilo kojem trenutku. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije tijekom natjecanja. 
Natjecatelji moraju raditi prema propozicijama natjecanja i u duhu hamspirita, te se strogo pridržavati odredaba o snazi predajnika na svakom bandu, a u skladu sa zakonom o telekomunikacijama pojedine zemlje. 

VEZE - Veza sa istom postajom dopuštena je samo jedanput tijekom natjecanja na istom bandu. Ako se sa istom postajom uradi dupla (dvostruka) veza, valja je obvezno unijeti u log, jasno je označiti i bodovati s 0 bodova. "Crossband" veze nisu dopuštene. 

VRSTE RADA I FREKVENCIJE - Dopuštene vrste rada su A1A i J3E, uz strogo pridržavanje IARU-ovih band-planova za 50 i 70 MHz. "DX-prozor" od 50,100 do 50,130 MHz smije se koristiti isključivo za interkontinentalne veze. 

RAZMJENA PODATAKA - U vezama se obvezatno izmjenjuje ocjena čujnosti po RST (RS) skali, redni broj veze koji obavezno počinje od 001, te WW lokator.

BODOVANJE - Bodovi se računaju na načelu 1 bod = 1 kilometar. 

NATJECATELJSKA PRIJAVA treba obvezatno sadržavati zbrojni list i natjecateljski dnevnik veza u REG1TEST formatu (EDI datoteka).

DISKVALIFIKACIJA - Svako kršenje ovih pravila ili nepoštivanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. 

ODUZIMANJJE BODOVA - Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak veze bit će kažnjen gubitkom bodova. Pogrešno zaprimljena pozivna oznaka ili redni broj veze bit će kažnjeni oduzimanjem bodova za obje postaje

NAGRADE - Prve tri postaje u svakoj kategoriji biti će nagrađene, prvo mjesto plaketom, drugo i treče mjesto medaljom s naznakom plasmana. Diplomom će biti nagrađeno prvih 10 postaja u svakoj kategoriji. 

ROK ZA DOSTAVLJANJE LOGOVA - 8 dana, odnosno drugi ponedjeljak nakon vikenda u kojem je natjecanje održano. 

SLANJE LOGOVA - Adrese za dostavu logova su:

UKV robot: 
http://www.hrvhf.net/ Rubrika „Contest" -> Upload EDI

9A UKV manager                                                HRS UKV contest koordinator                                 

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                               Krešo Bišćan, 9A2HM