Pravila UKV natjecanja  "9A Digital Activity Contest" – 9A DAC

 

Organizator natjecanja

Organizator natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez (HRS) s ciljem propagiranja digitalnih vrsta rada (MGM) i povećanja aktivnosti na 144 i 432 MHz.

Sudionici

Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja natjecanja

Termin svakog od 12 perioda je prva srijeda u mjesecu na 144 MHz i svaka druga srijeda u mjesecu na 432 MHz.

Vrijeme održavanja natjecanja

Od 17:00 do 20:00 UTC

Frekvencije

144 MHz: 144.174 MHz

432 MHz: 432.174 MHz                                 

 

Kategorije

Jedan operator - Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

Više operatora - Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i sve klupske pozivne oznake, bez obzira na broj operatora.

Klupske postaje mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

 

Velika snaga: Snaga odašiljača ograničena je postojećom zakonskom i podzakonskom regulativnom u zemlji sudionika natjecanja i operatorskim razredom.

Mala snaga: Snaga postaje ne smije prelaziti 100W.

 

Općenito

Dopuštena je uporaba samo jedne pozivne oznake na opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju). Nije dopuštena uporaba više pozivnih oznaka s jedne radiopostaje.

 

Vrste rada

Dopuštena vrsta rada - FT8. Obavezno koristiti standardni FT8 mode, VHF Contest mode je zabranjen! (zabranjeno je koristiti više simultanih signala na bandu kao Fox mode ili sl.). Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze ne priznaju se.

 

Raporti

Tijekom natjecanja obvezna je izmjena pozivne oznake, raporta  i WW lokatora (npr. JN85)

 

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 veza = 1 bod, dok su veliki lokatori multiplikatori (JN65,JN75, itd)

 

Natjecateljski dnevnici i zbrojni list

Natjecateljski dnevnici vode se u ADIF obliku, posebno za svaki band. Naziv dnevnika treba biti: pozivnaoznaka.adi

 

Dostavljanje natjecateljskih dnevnika

Dnevnike natjecanja za 9A Activity contest treba dostavljati na slijedeće adrese:

-UKV robot:www.hrvhf.net, rubrika Contest->Upload ADIF

Rok za dostavljanje natjecateljskih dnevnika je najkasnije 5 dana po održanome natjecanju (periodu).

 

Obrada dnevnika i objava rezultata

Dnevnik veza u ADIF formatu kopirati iz WSJT, MSHV ili sl programa i poslati na UKV robot, koji će izdvojiti samo veze u terminu pojedinog perioda.

Za izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je HRS-ov koordinator za 9A Activity natjecanje.

Svi sudionici imaju pravo pismene žalbe na rezultate natjecateljskom povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno Općim pravilima UKV natjecanja HRS-a.

Sve sporne detalje, rješavat će Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

 

Konačni rezultat

Konačni rezultat natjecanja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova iz rađenih perioda 9A Digital Activity Contesta na svakom opsegu posebno. U završnomu plasmanu natjecanja naći će se sve postaje koje su sudjelovale u najmanje 3 (tri) perioda natjecanja na svakom bandu, posebno Hrvatske postaje i posebno postaje van Hrvatske.

Rezultati natjecanja bit će objavljeni na web stranicama HRS-a: http://www.hrvhf.net. 

Nagrade natjecateljima

Za ostvarene plasmane u konačnim rezultatima dobiva se diploma u digitalnom obliku, a za plasmane u generalnom poretku dobivaju se plakete sa upisanim ostvarenim bodovima.

 

 

 

9A UKV manager

HRS UKV contest koordinator                                  

Željko Dražić-Karalić, 9A5R                                                 

Krešo Bišćan, 9A2HM