PRAVILA NATJECANJA "9A CW VHF CONTEST"

 

 

 

ORGANIZATOR natjecanja je Hrvatski radioamaterski savez - HRS.

 

TERMIN NATJECANJA - Prvi puni vikend u studenom svake godine od 1400 UTC u subotu do 1400 UTC u nedjelju, (u istom terminu kao i Marconi Memorial VHF Contest).

 

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane radiopostaje iz Republike Hrvatske.

 

KATEGORIJE

·  a) Jedan operator (bez asistencije drugih, koristeći se prvenstveno svojom osobnom opremom i antenama, klupske postaje ne mogu biti u ovoj kategoriji)

·  b) Više operatora (klubovi ili natjecateljski timovi)

 

VRSTE RADA - S jednom postajom tijekom natjecanja može se održati samo jedna veza, bez obzira je li ta postaja fiksnaportabl ili u pokretu. Ako se ponovi veza s istom postajom tijekom natjecanja, samo se jedna od tih veza može računati u bodove. Svaka dvostruka veza mora biti jasno označena u dnevniku bez obračunavanja bodova. EME, MS ili "satelitske" veze ne priznaju se u natjecanju.

Dopuštena vrsta rada je isključivo telegrafija (CW, A1A)

 

RAPORTI - U vezama se obvezatno razmjenjuje ocjena čujnosti po RST skali, redni broj veze koji počinje od 001 i nastavlja se tijekom natjecanja, te WW lokator.

 

BODOVANJE - Bodovi se obračunavaju na principu 1 kilometar = 1 bod. konačni rezultat koji se prijavljuje mora biti upisan na vrhu prvog lista natjecateljskog dnevnika.

 

NATJECATELJSKI DNEVNICI - Natjecateljski dnevnik mora biti u elektroničkom obliku (EDI format), te mora sadržavati standardne podatke. Zbrojni list mora biti u standardnom obliku, s izjavom o pridržavanju propozicija natjecanja i hamspirita.

 

DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA - Natjecateljski dnevnik može se dostaviti:

UKV robot:  http://www.hrvhf.net/  Rubrika „Contest" -> Upload EDI

E-mail: hrs-vhf /at/ hamradio.hr

 

ODUZIMANJE BODOVA i DISKVALIFIKACIJA - Svako kršenje pravila natjecanja ili nepoštovanje band-plana I. regiona IARU-a povlaci za sobom diskvalifikaciju natjecatelja. Bilo koji pogrešno zaprimljen podatak u pozivnoj oznaci ili primljenom raportu i rednom broju veze korespondenta bit će kažnjen gubitkom bodova za obje postaje

 

NAGRADE NATJECATELJIMA - Peharom i diplomom bit će nagradene tri prvoplasirane 9A postaje u obje kategorije. Diplomom s naznakom plasmana bit će nagrađeno 10 prvoplasiranih postaja u obje kategorije, dok će svi ostali sudionici koji pošalju svoju natjecateljsku prijavu biti nagrađeni diplomom za sudjelovanje u natjecanju.

 

HRS UKV contest koordinator                                 9A UKV manager

Krešo Bišćan, 9A2HM                                             Darko Grubić, 9A6ARP