Pokuplje 2020.


1. TERMIN I ORGANIZATORI
Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radio klubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom graniče.
Natjecanje se održava svake godine, treću nedjelju u mjesecu svibnju (17.05. 2020. godine), a svake godine jedan od
radio klubova suorganizatora je organizator.
Organizator za 2020. godinu je Radio klub 9A1DFG Sisak

2. VRIJEME
Natjecanje počinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do 14.00).

3. SUDIONICI
U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje I. Regije IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za rad.

4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA
Natjecanje se održava na frekventnim opsezima :
144 MHz, 432 MHz i 1296 Mhz, s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka I.Regiona IARU. U
natjecanju su dopuštene vrste rada CW/SSB/FM.

5. KATEGORIJE
A - Jedan operator
Postaju poslužuje jedan operator. Bilo kakva pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava
postaju u kategoriju više operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
A1 – 144 MHz
A2 – 432 MHz
A3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
B - Više operatora – svi opsezi
Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora.
Postaje se posebno rangiraju prema opsezima:
B1 – 144 MHz
B2 – 432 MHz
B3 – 1296 MHz
Generalni plasman (kumulativni zbroj ostvarenih bodova sa svih opsega) generira se automatski.
O - Radiopostaje suorganizatora - svi opsezi
U ovu kategorije spadaju sve postaje su organizatora (vidi t. 10). Nije potrebno posebno se prijaviti u ovu kategoriju, već
se za postaje su organizatora rezultati generiraju automatski iz kategorije B1, B2 i B3.
Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se
istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.

6. RAPORTI
U vezama se izmjenjuju: raport po RS/T skali, redni broj koji počinje s 001 na svakom opsegu i nastavlja se svakom
idućom vezom do kraja natjecanja, te QTH lokator.

7. BODOVANJE
Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom. Sa svakom postajom boduje se samo jedna veza po
opsegu u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, ali se ne boduju.
Na frekvencijama 432MHz i 1296 MHz, broj premoštenih kilometara množi se s koeficijentom toga banda i na taj način
dobije se ukupni broj bodova za taj opseg.
KOEFICIJENTI:
144 MHz x 1
432 MHz x 5
1296 MHz x 10
Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih repetitora, te veze na
frekvenciji 145.500 kanal V40 ( S20), su ne važeće u natjecanju.

8. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE
Natjecateljska komisija poništit će sve višestruke veze na jednom opsegu. Komisija će poništiti svaku nekompletnu vezu i
svaku vezu u kojoj se nađe da je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na pozivnu oznaku, primljeni i predani
raport, uključivo brojem veze i QTH lokatorom, te ako se vrijeme upisivanja QSO-a kod sugovornika razlikuje za 10 ili
više minuta).
Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja, koji pošalju LOG,
da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad radiopostaje te ometao rad
ostalih natjecatelja.

9. NAGRADE
- Kategorije A1, A2, A3 / B1, B2, B3 za prva tri mjesta dodjeljuju se plakete.
- Deset prvoplasiranih postaja u svakoj kategoriji dobivaju diplome s naznakom plasmana.
- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplome za sudjelovanje u natjecanju.

10. SUORGANIZATORI
9A1CVW - Karlovac
9A1PET - Petrinja
9A1CFI - Ogulin
9A1CEU - Ozalj
9A1CEP - Duga Resa
9A1CAR - Glina
9A1DFG – Sisak

11. LOGOVI
LOG-ovi se samostalno postavljaju na 9A VHF contest robot na internet adresi: http://hrvhf.net/index.php/contest
najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju
(25.05. 2020. godine do 23:59 UTC).
Adresa organizatora:


Radio klub „Sisak“
Vatrogasna 2
44000 Sisak
CROATIA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

12. REZULTATI
Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na Internetu
http://www.hamradio.hr/pokuplje i www.hrvhf.net ), nakon isteka roka za dostavu logova.
Primjedbe na rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.
Službeni rezultati bit će objavljeni putem Interneta.

13. TUMAČENJE PROPOZICIJA
Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator natjecanja 'Pokuplje
2020' godine, a sastoji se od tri člana kluba.
Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a odluke komisije su
konačne.
Komisiju natjecanja „Pokuplje 2020“ čine:


- predsjednik – Igor Videc 9A6NVI

- član –  Josip Lukačić, 9A7IJL

- član – Dalibor Ferčić, 9A3ADF