PROPOZICIJE VHF NATJECANJA 
"PODRAVINA 2019."

ORGANIZATOR NATJECANJA - Radio klub "Koprivnica" 9A1CUV iz Koprivnice.

SUDIONICI - Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

TERMIN ODRŽAVANJA NATJECANJA - Natjecanje se u 2019. godini održava u nedjelju
21. travnja 2019.godine, kao 4.  period 9A Activity-a.

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA - Od 07.00 do 12.00 UTC.

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, 
od 144 do 145,575 MHz sukladno band-planu I. regiona IARU-a.

KATEGORIJE
a) Jedan operator - sve vrste rada
b) Više operatora - sve vrste rada
c-1) Samo FM vrsta rada - jedan operator
c-2) Samo FM vrsta rada - više operatora
d) YL
e) Postaje izvan 9A - sve vrste rada
f) Postaje izvan 9A - samo FM

Klupske postaje koje rade svim vrstama rada mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu 
band-planu I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME),  meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske postaje.

RAPORTI - Tijekom natjecanja obvezatna je izmjena raporta po RST skali, 
rednoga broja veze (koji u svakomu periodu počinje od 001) i WW lokatora.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNICI vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.ZBROJNI LIST  treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom 
kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju 
pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima UKV natjecanja I. regiona IARU-a.

DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA
Logovi se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku (EDI format).
***Dnevnike za natjecanje ''Podravina 2018'' treba dostavljati na slijedeće naćine: 
-UKV robot: www.hrvhf.net, rubrika Contest -> Upload EDI - (Podravina 2018). 

ili

-E-mailOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

ROK ZA DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA je najkasnije 8 dana po održanome natjecanju . Pri zaprimanju logova uvažavati će se žig pošte. Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru. Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.

OBRADA DNEVNIKA I OBJAVA REZULTATA - Neslužbeni rezultati će biti objavljeni na
http://www.hrvhf.net/  najkasnije tri tjedna od dana natjecanja. 
Po isteku tog roka rezultati postaju službeni. 

Natjecatelji će dobiti pravovremenu obavijest o vremenu i mjestu podjele nagrada, gdje će biti priređen i Hamfest, (prva polovica studenoga 2018.g. u sklopu obilježavanja Dana grada Koprivnice, 3. ili 10. studenoga).


NAGRADE NATJECATELJIMA - Plaketom ili medaljom bit će nagrađene 
po tri prvoplasirane postaje u kategorijama a, b, c1, c2 i d. 

Dok će samo prvoplasirane postaje u kategorijama e i f biti nagrađene plaketom ili medaljom.

Diplomama s naznakom osvojenog mjesta, plasmana biti će nagrađene sve postaje kako  iz 9A tako i postaje izvan 9A, koje su sudjelovale u natjecanju i na vrijem dostavile svoj natjecateljski dnevnik, a koje su zatražile da im se ispiše diploma.

NAPOMENA: Ukoliko u jednoj od kategorija (a, b, c1, c2  ili d) ne bude najmanje 5 učesnika, samo prvo plasirana postaja dobiva plaketu ili medalju!

Natjecateljska komisija:
     Krešimir Juratović 9A7K,  predsjednik
     Ljubiša Pokrajac 9A6NLP, član
     Stjepan Kolarek 9A7JSK, član

Koprivnica, 29. siječnja 2018.god.