IARU Region I - Službene stranice IARU regiona 1
IARU R1 VHF robot - Službeni IARU R1 VHF robot
HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ - Službene stranice HRS-a
IARU Region I VHF DX records - Stranice sa svim VHF & UP rekordima u IARU R1
VHF & UP real time QSO maps - Stranica sa grafičkim prikazom (realtime) VHF & UP veza
IMO - Međunarodna meteorska organizacija
SLOVHF.NET - Slovenski VHF-UHF-SHF portal
OK2KKW - VHF-UHF-SHF stranice češkog contest kluba
YU1AW PROJEKTI - Stranca sa projektima i testovima by YU1AW
K7FRY - Odredite svoj lokator uz pomoć GOOGLE MAPS
TK5EP QRA locator - konverter lokatora u koordinate i obrnuto
HB9EYZ QTH Locator - HB9EYZ QTH lokator map OpenStreet Map
VHFContest.net - Stranice za UPLOAD natjecateljskih dnevnika
DJ9BV (BVOPT) - računalno optimizirane verzije antena poznatog autora 
YU7EF antene - Stranica sa svim gradnjama autora YU7EF
CQHAM.RU - Sheme radioamaterskih uređaja
MODS.DK - Modifikacije radioamaterskih uređaja
GRADNJE LINEARA - sa najpoznatijim ruskim cijevima (Više autora)
WSJT - homepage najpoznatijeg programa za MS i EME veze
MSHV - LZ2HV software za digitalne komunikacije (FT8, JT65, FSK441, MSK, itd)
AirScout - DL2ALF software za predikciju refleksija signala od zrakoplova
Air Traffic - Air Traffic LIVE
wtKST - Odličan program autora GM3SEK koji povezuje ON4KST Chat i AirScout programe
OpenWebRX - 9A6NDZ web SDR prijemnik