ERP kalkulator by Mic - 9A5ANB

Snaga odašiljača:
W
Frekvencija:
MHz
Vrsta kabela:
Gubitak kabela/100m:
dB
Dužina kabela:
m, dB
Dobitak antene:

Antenski sistem:

dB

ERP:

W
Napomena:
Decimalne vrijednosti upšite sa točkom, a NE sa zarezom.
Nakon unosa ili promjene vrijednosti kliknite na "Izračunaj".

© • Izrada: Milivoj Bartoš - Mic 9A5ANB 2006.g.