Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Jezgra mrežnog transformatora se obično izrađuje:

    a) od plastike
    b) od drva
    c) od stakla
    d) od željeza

2. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

3. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

4. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

5. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

6. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

7. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

8. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

9. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. Na slici je simbol za:

    Otpornik
    Promjenjivi otpornik
    Osigurač
    Kondenzator

Operativni dio i propisi

1. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

2. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

3. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

4. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

5. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne

6. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

7. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    a) s navršenih 16 godina
    b) s navršenih 10 godina
    c) bez obzira na godine starosti
    d) s navršenih 12 godina

8. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

9. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

    a) horizontalna
    b) cirkularna
    c) nema pravila
    d) vertikalna

10. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

11. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

    a) samo neradnim danima
    b) samo u natjecanju
    c) ne
    d) da

12. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

13. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

14. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Upotrebljeni frekventni opseg.
    Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Podaci o smetnjama.
    Primljeni raport.

15. MAYDAY je:

    međunarodni signal za opasnost u radiotelegrafiji.
    posebna oznaka u međunarodnom natjecanju za godinu rođena operatora.
    međunarodni signal za opasnost u radiotelefoniji.
    međunarodni signal za kraj veze u radiotelegrafiji.

16. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

17. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    Mađarske

18. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Vrijeme početka veze.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podatke o prijemu QSL karte.
    Frekventni opseg.

19. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
    b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
    c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
    d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

20. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje