Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

2. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

4. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

5. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

6. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

8. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

9. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

10. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

    a) 13.5Ω
    b) 10Ω
    c) 4.5Ω
    d) 5Ω

Operativni dio i propisi

1. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Primljeni raport
    Poslani raport
    Vrijeme održane veze
    Temperatura zraka

2. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

    Poslani raport.
    Primljeni raport.
    Svoja pozivna oznaka.
    Podatak o frekventnom opsegu.

3. Koje je značenje krative QRV?

    a) spreman sam
    b) nisam spreman
    c) promjenite frekvenciju
    d) prestajem s radom

4. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

5. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

6. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

7. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

    a) Čilea
    b) Švicarske
    c) Grčke
    d) Portugala

8. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

9. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

    a) samo u Europi
    b) da, smije se koristiti svuda
    c) samo u Americi
    d) ne, samo u UKV natjecanjima

10. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    s navršenih 16 godin
    s navršenih 10 godina
    bez obzira na godine starosti
    s navršenih 12 godina

11. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

12. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

13. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

14. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

15. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

16. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

17. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

    To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
    Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
    Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
    Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

18. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

19. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    1.8 GHz
    144 MHz
    50 MHz
    14 MHz

20. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB