Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

2. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

3. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

4. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

5. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

6. Induktivitet zavojnice se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

7. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

8. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

9. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

    U
    R
    L
    H

10. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

Operativni dio i propisi

1. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

2. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

3. Kako radioamateri postaju članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza?

    Na preporuku najmanje dva radioamatera, koji imaju pozivna oznaka.
    Sa pristupnicom, verificiranoj na skupštini HRS.
    Učlanjenjem u neki radio klub, ujedno postaju i članovi HRS.
    Ako imaju dovoljan broj sati dobrovoljnog rada.

4. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

5. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

6. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

7. Što je sustav lokatora?

    a) mjesto iz kojeg radimo
    b) adresa radiopostaje
    c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
    d) skraćeni naziv mjesta

8. Označi područje kratkih valova:

    a) 150 kHz do 1 MHz
    b) 3 MHz do 30 MHz
    c) 144 MHz do 500 MHz
    d) 1 GHz i više

9. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

10. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

11. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

    a) samo u radno vrijeme
    b) samo subotom i nedjeljom
    c) u svako pogodno vrijeme
    d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

12. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

    a) ako HRS posebno odobri
    b) da
    c) ne
    d) ne znam

13. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

14. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

    MEZ
    QTR
    UTC
    EST

15. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

    Poslani raport.
    Primljeni raport.
    Svoja pozivna oznaka.
    Podatak o frekventnom opsegu.

16. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

17. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

    a) Luxemburga
    b) Argentine
    c) Latvije
    d) Bugarske

18. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

19. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    1.8 GHz
    144 MHz
    50 MHz
    14 MHz

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

    a) Finske
    b) Francuske
    c) Malte
    d) Grčke