Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Izbaci uljeza:

    a) Zener dioda
    b) LED dioda
    c) ispravljačka dioda
    d) trioda

2. Na slici je shematski simbol za:


    pentodu
    tranzistor
    triodu
    diodu

3. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

4. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

    U
    R
    L
    H

7. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

9. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

    75Ω.
    50Ω.
    150Ω.
    300Ω

10. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

    400 nF
    200 nF
    100 nF
    50 nF

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

2. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

3. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

4. Rad amaterske postaje može zabraniti:

    a) radioamaterski klub
    b) Hrvatski radioamaterski savez
    c) lokalni organ vlasti
    d) inspekcijska služba

5. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

6. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

7. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

8. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

9. Označi područje kratkih valova:

    a) 150 kHz do 1 MHz
    b) 3 MHz do 30 MHz
    c) 144 MHz do 500 MHz
    d) 1 GHz i više

10. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama

11. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

    a) tipkanjem na pisaćem stroju
    b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) tintom
    d) olovkom

12. Koje je značenje kratice NAME?

    a) ime moje postaje
    b) ime mog mjesta
    c) moje ime
    d) proizvođač moje postaje

13. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

    Svaki operator koji radi na postaji
    Vlasnik radio postaje
    Predsjednik ili tajnik radiokluba
    Operatori A razreda

14. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

15. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

    a) zbog konstrukcije amaterske postaje
    b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
    c) nema ograničenja
    d) podzakonskim aktom za radioamatere

16. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

    HAMLET
    RXA
    SWL
    ANT

17. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

18. Kada želimo sugovorniku dati podatke o mjestu javljanja, upotrijebit ćemo kraticu:

    a) ADR
    b) QTR
    c) QTH
    d) QTC

19. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

    75 W
    50 W
    100 W
    250 W

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom