Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepšem izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakše prilagođavaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

2. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

3. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviđena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

4. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

    a) 200Ω
    b) 100Ω
    c) 50Ω
    d) 25Ω

6. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

    U
    R
    L
    H

7. Induktivitet zavojnice se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

8. Funkcija ispravljača je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

9. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

Operativni dio i propisi

1. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku SV2SV?

    a) Poljske
    b) Švedske
    c) Grčke
    d) Vatikana

2. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

3. Kratica RX označava:

    odašiljač
    prijemnik
    vremensku prognozu
    primopredajnik

4. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

5. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

6. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

7. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

8. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

9. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama

10. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

    a) sami ga određujemo
    b) SOS
    c) ne znam
    d) HELP

11. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

12. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

    a) RST
    b) ime i prezime
    c) redni broj veze
    d) lokator

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

    a) Danske
    b) Finske
    c) Austrije
    d) Belgije

14. Radioamater P razreda prigodom održavanja veze ne smije:

    a) obavljati prijenos običnim jezikom
    b) upotrebljavati međunarodni amaterski kod
    c) obavljati prijenos Morse telegrafijom
    d) razmjenjivati poruke čiji sadržaji ugrožavaju sigurnost ljudskih života

15. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

    a) Argentine
    b) Sicilije
    c) Italije
    d) Irske

16. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

17. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

18. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

    ne smije raditi
    u slučaju da radi u radio klubu
    ako dobije dozvolu starijeg operatora
    smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

19. Što znači kratica QSY?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite frekvenciju
    d) promjenjiva jačina signala

20. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.