Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

2. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

3. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

4. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviđena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

7. Za repetitore se koriste:

    horizontalno polarizirane antene.
    širokopojasne antene
    vertikalno polarizirane antene
    cirkularno polarizirane antene

8. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

10. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

Operativni dio i propisi

1. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

2. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

3. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

    9A1AAA
    9U/HR1AA
    F5XX
    S79NO

4. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    samo A razreda
    ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    A i P razreda
    samo P razreda

5. Koje je značenje kratice NAME?

    a) ime moje postaje
    b) ime mog mjesta
    c) moje ime
    d) proizvođač moje postaje

6. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

7. Kratica RX označava:

    odašiljač
    prijemnik
    vremensku prognozu
    primopredajnik

8. Što znači kratica QTH?

    a) mjesto rada radiopostaje
    b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
    c) smetnje
    d) potvrda prijama

9. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

10. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

11. Što znači kratica UTC?

    a) jutro
    b) lokalno vrijeme
    c) univerzalno svjetsko vrijeme
    d) dogovoreno vrijeme veze

12. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    na običnom jeziku
    nejasnim signalima
    na jeziku koji nije materinji jezik
    u Morse kodu

13. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

    a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
    b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
    c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
    d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

14. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

15. Smije li se CQ poziv koristiti u UKV natjecanjima?

    a) samo u Americi
    b) ne, samo na KV natjecanjima
    c) samo u Hrvatskoj
    d) da, smije se koristiti svuda

16. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

17. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

18. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

    a) RST
    b) ime i prezime
    c) redni broj veze
    d) lokator

19. Iz koje je države postaja HA5HA?

    Slovačke
    Bugarske
    Hrvatske
    Mađarske

20. Što znači kratica QRB?

    a) udaljenost između postaja
    b) promjenjivi signali
    c) koliko je sati
    d) točna frekvencija