Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

    a) prvi Newtonov zakon
    b) Ohmov zakon
    c) pravilo desne ruke
    d) Norbertov zakon

2. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

3. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

4. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

    a) anode, katode i upravljačke rešetke
    b) anode, katode i baze
    c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
    d) anode, katode i podnožja

6. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

8. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

9. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

10. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

2. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odašiljanja
    d) ostajem na prijamu

3. Što znači kratica UTC?

    a) jutro
    b) lokalno vrijeme
    c) univerzalno svjetsko vrijeme
    d) dogovoreno vrijeme veze

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

    a) Luksemburga
    b) Engleske
    c) Irske
    d) Škotske

5. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

    Slovačke
    Norveške
    Danske
    Finske

6. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

7. Što je CALL-BOOK?

    a) priručnik za antene
    b) adresar amatera
    c) ne znam
    d) dnevnik natjecanja

8. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

9. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

10. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Vremenska prognoza.
    Vrijeme održane veze.
    Redni broj veze u tekućoj godini.

11. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) DSB
    b) LSB
    c) USB
    d) SSB

12. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

13. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

14. Kada želimo sugovorniku dati podatke o mjestu javljanja, upotrijebit ćemo kraticu:

    a) ADR
    b) QTR
    c) QTH
    d) QTC

15. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

16. Kratica Q-koda QRM znači:

    ometanje od strane drugih stanica
    frekvenciju odašiljanja
    snagu odašiljača
    točno vrijeme

17. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

    a) Čilea
    b) Švicarske
    c) Grčke
    d) Portugala

18. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

19. Iz koje je drzave postaja 9H3WA?

    Malte
    Hrvatske
    Kuvajta
    Slovenije

20. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz