Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) nemoduliranu telegrafiju

2. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

3. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

4. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

5. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

6. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

7. Šire li se smetnje lako preko električne mreže?

    a) Ne, smetnje ne mogu uci u električnu mrežu.
    b) Smetnje se lako šire preko elektricne mreže ali nam to ne pravi probleme.
    c) Da, moramo smetnje neutralizirati upotrebom filtera.
    d) Ne, jer je električna mreža namijenjena samo za napajanje uređaja.

8. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    GP antena.
    Quad antena.
    Long wire antena.

10. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

Operativni dio i propisi

1. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

2. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

3. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

    a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
    b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
    c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
    d) za rad telefonijom

4. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

    a) Danske
    b) Finske
    c) Austrije
    d) Belgije

5. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

6. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

    a) RST 999
    b) RST 599
    c) RST 559
    d) RST 555

7. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Švicarske
    b) Mađarske
    c) Danske
    d) Venezuele

8. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

9. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

10. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

    a) Engleske
    b) Škotske
    c) Čilea
    d) Irske

11. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

    300 kHz - 3 MHz
    3 MHz - 30 MHz
    30 MHz - 300 MHz
    300 MHz - 3 GHz

12. Što znači kartica QRP?

    a) vaš ton nije čist (chirp)
    b) smanjite snagu (mala snaga)
    c) povećajte snagu (velika snaga)
    d) koliko je sati?

13. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga određujemo

14. Koje je značenje kratice QSO?

    a) pojačajte snagu
    b) amaterska veza
    c) promijenite frekvenciju
    d) imam smetnje

15. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom F5ELA?

    a) Finske
    b) Francuske
    c) Malte
    d) Grčke

16. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

    a) da
    b) ne
    c) nisam siguran
    d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

17. Kojom kraticom označavamo telegrafiju?

    a) FM
    b) RTTY
    c) SSB
    d) CW

18. Što znači kratica DX?

    a) poziv u natjecanju
    b) poziv svima
    c) daleka veza
    d) veza u natjecanju

19. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

    MAYDAY
    SOS
    Pažnja, pažnja
    CQD

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom