Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

2. Zbog čega se za napajanje antena koriste koaksijalni kabeli a ne otvoreni dvojni vodovi?

    a) Oklopljeni antenski vodovi doprinose ljepÅ¡em izgledu antenskog sistema
    b) Jer u usporedbi sa neoklopljenim antenskim vodovima mnogo manje zrače i samim time smanjuju smetnje
    c) Koaksijalni kabeli se lakÅ¡e prilagoÄ‘avaju na antenu.
    d) Jer tako skrivamo elektromagnetske valove od pogleda prolaznika.

3. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

4. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

5. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

6. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

    a) ima dva grijača
    b) da je predviÄ‘ena za 220V
    c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
    d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

7. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viÅ¡a od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

8. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

9. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

10. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

Operativni dio i propisi

1. Å to je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

2. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

    a) LSB
    b) DSB
    c) SSB
    d) USB

3. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

    a) da
    b) samo natjecanju
    c) ne
    d) da, samo radnim danom

4. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

5. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske?

    OH1DNO
    DF2UU
    OE6AAZ/P
    9A/S57BBA

6. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku SP9KD?

    a) Portugala
    b) Nizozemske
    c) Poljske
    d) ÄŒilea

7. Što znači kratica UTC?

    a) jutro
    b) lokalno vrijeme
    c) univerzalno svjetsko vrijeme
    d) dogovoreno vrijeme veze

8. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

9. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poÅ¡tu i elektronicke komunikacije
    MUP

10. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam niÅ¡ta za vas

11. Koji je međunarodni znak za opasnost u radu telefonijom?

    a) nema ga
    b) MAYDAY (mejdej)
    c) HELP
    d) sami ga odreÄ‘ujemo

12. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

    Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
    U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
    Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

13. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost izmeÄ‘u radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

14. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

15. Što znači kratica QRG?

    a) točna frekvencija
    b) tko me zvao
    c) smanjite snagu odaÅ¡iljanja
    d) ostajem na prijamu

16. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Å vicarske
    b) MaÄ‘arske
    c) Danske
    d) Venezuele

17. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

18. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

19. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) MaÄ‘arske
    b) Å vicarske
    c) Argentine
    d) Francuske