Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

2. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

3. Na slici je shematski simbol za:


    diodu
    potenciometar
    otpornik
    osigurač

4. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

5. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

6. Akumulator kapaciteta 5 Ah smo ispraznili za 2,5 sata. Kolika struja je tekla kroz trošilo?

    2000 mA
    500 mA
    200 mA
    5000 mA

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

9. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

10. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

    a) U=R
    b) U=IR
    c) R=I2U
    d) P=I2U

Operativni dio i propisi

1. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

    a) Kanade
    b) Velike Britanije
    c) Australije
    d) Malte

3. Što je sustav lokatora?

    a) mjesto iz kojeg radimo
    b) adresa radiopostaje
    c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
    d) skraćeni naziv mjesta

4. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

    Nema razlike.
    1 sat.
    2 sata.
    3 sata.

5. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

    a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
    b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
    c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
    d) za rad telefonijom

6. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

7. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

    U natjecanjima.
    Kad se pojavi rijetka DX postaja.
    Kad se radi iz portabla.
    Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

8. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

    9
    9A
    A1
    AKL

9. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

10. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    900 MHz
    7 MHz
    158 MHz
    13 MHz

11. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

    a) Mađarske
    b) Švicarske
    c) Argentine
    d) Francuske

12. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) na običnom jeziku
    b) na jeziku koji nije maternji jezik
    c) nejasnim signalima
    d) u Morseovom kodu

13. Koji dio 80-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    3510 kHz - 4000 kHz
    3525 kHz - 3875 kHz.
    3500 kHz - 3800 kHz.
    3520 kHz - 3775 kHz.

14. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
    Opis sugovornikove radio postaje.
    Datum.

15. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

    Podatak o smetnjama na opsegu.
    Poslan RS(T) raport.
    Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
    Ime odgovornog operatora.

16. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

17. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

    a) običnom olovkom
    b) kemijskom olovkom
    c) tintom
    d) putem elektroničkog računala

18. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

19. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

    a) 70 cm
    b) 174,000 MHz
    c) 6 m
    d) 433,675 MHz

20. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima