Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

2. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

3. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

4. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    potenciometar

5. Dijelovi tranzistora su:

    a) emiter, katoda, anoda
    b) anoda, katoda, rešetka
    c) kolektor, baza, emiter
    d) kolektor, baza, kučište

6. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

7. SSB je kratica koja označava:

    a) smanjenu snagu predajnika
    b) povećanu osjetljivost prijemnika
    c) potisnuti bočni pojas
    d) dvostruki USB priključak

8. Za repetitore se koriste:

    horizontalno polarizirane antene.
    širokopojasne antene
    vertikalno polarizirane antene
    cirkularno polarizirane antene

9. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

    a) 0.01 A
    b) 0.1 A
    c) 1A
    d) 10 A

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Primjenjuju li se kartice Q-koda u radu telefonijom?

    a) da
    b) ne
    c) Q-kod ne postoji
    d) ne znam

2. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

    a) Rumunjske
    b) Malte
    c) Venezuele
    d) Engleske

3. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

4. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

5. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije

6. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

    a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
    b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
    c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
    d) za rad telefonijom

7. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

8. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

    a) 5 godina
    b) 10 godina
    c) 20 godina
    d) sve dok se ne povuče

9. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
    U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
    U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

10. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

11. Koje je značenje kratice NAME?

    a) ime moje postaje
    b) ime mog mjesta
    c) moje ime
    d) proizvođač moje postaje

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

    a) Švicarske
    b) Mađarske
    c) Danske
    d) Venezuele

13. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

    2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
    1 godinu nakon zadnjeg upisa;
    5 godina nakon zadnjeg upisa;
    6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

14. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

15. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

    a) 12 godina starosti
    b) 16 godina starosti
    c) 18 godina starosti
    d) 14 godina starosti

16. Koji od navedenih podataka moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Sugovornikov QTH.
    Pozivna oznaka postaje sa kojom je bila uspostavljena veza.
    Metereološke prilike.
    Podatak o snazi vlastite postaje.

17. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

18. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

19. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

20. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne