Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

2. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    osigurač
    kondenzator
    triodu

3. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

4. Ako povećamo broj zavoja zavojnice njezin induktivitet će:

    a) povećati se
    b) smanjiti se
    c) ostati isti
    d) oscilirati

5. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

    U
    R
    L
    H

6. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

7. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

8. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

9. Ako je na sekundaru dva puta veći broj namotaja nego na primaru onda će:

    a) napon na sekundaru biti isti kao i na primaru
    b) na sekundaru će biti četiri puta veći napon nego na primaru
    c) na sekundaru će biti upola manji napon nego na primaru
    d) na sekundaru će biti dvostruko veći napon nego na primaru

10. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

    a) 30nF
    b) 10Ω
    c) 25F
    d) 25pF

Operativni dio i propisi

1. Prije poziva CQ moramo provjeriti da li je frekvencija slobodna:

    a) samo na telegrafiji
    b) da
    c) ne
    d) prvo pozivamo, a zatim provjeravamo

2. Rad amaterske postaje može zabraniti:

    a) radioamaterski klub
    b) Hrvatski radioamaterski savez
    c) lokalni organ vlasti
    d) inspekcijska služba

3. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

4. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

5. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

    Frekventni opseg.
    Primljen raport.
    Vrste rada.
    Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

6. Amatersku postaju može pregledati inspekcijska služba:

    a) samo u radno vrijeme
    b) samo subotom i nedjeljom
    c) u svako pogodno vrijeme
    d) u toku tjedna između 17 i 20 sati

7. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom ZA2RI?

    a) Perua
    b) Japana
    c) Albanije
    d) Grčke

8. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

9. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

10. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

    a) 40m
    b) 80m
    c) 2m
    d) 30m

11. Što je od navedenog QTH lokator?

    JM5PA
    JM55PA
    J5PA
    JM54PAW

12. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

13. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    s navršenih 16 godin
    s navršenih 10 godina
    bez obzira na godine starosti
    s navršenih 12 godina

14. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

    a) da vide amatersku postaju
    b) da vide amatersku postaju kako radi
    c) da obavljaju popravak amaterske postaje
    d) da rade na amaterskoj postaji

15. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

    145,600 MHz
    145,000 MHz
    145,125 MHz
    145,775 MHz

16. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

17. Koje je značenje kratice NAME?

    a) ime moje postaje
    b) ime mog mjesta
    c) moje ime
    d) proizvođač moje postaje

18. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

    Opis radijske postaje.
    Pozivna oznaka korespondenta.
    Podaci o vremenskim uvjetima.
    Primljeni raport.

19. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

    9A1AAA
    9U/HR1AA
    F5XX
    S79NO

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

    a) Argentine
    b) Sicilije
    c) Italije
    d) Irske