Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

    a) 50 V
    b) 5 V
    c) 2 V
    d) 20 V

2. Kratica AM označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

3. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

4. Funkcija detektora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

5. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Long wire antena.
    Vertikalni dipol.
    GP antena.

6. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    diodu
    osigurač
    potenciometar

7. Kućište radio postaje spojit ćemo:

    na plašt voda telefonske linije.
    na vodovodnu cijev.
    na posebno uzemljenje.
    na nul-vodič električne mreže.

8. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

9. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

10. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

Operativni dio i propisi

1. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W

2. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju

3. Smijemo li raditi telefonijom na fekvenciji 3,725 MHz?

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo radnim danom
    d) ne

4. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

    a) da
    b) samo u natjecanju
    c) samo ako tu radi i korespodent
    d) ne

5. U kojem slučaju smijemo pozvati radiopostaju ako na UKV području čujemo opći poziv s dodatkom DX?

    a) ako je udaljena više od 1000km
    b) uvijek
    c) ako je udaljena više od 300km
    d) tu postaju ne smijemo zvati

6. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

    a) 144,900
    b) 145,300
    c) 144,000
    d) 144,300

7. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 1820 kHz?

    50 W
    75 W
    100W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 1820kHz

8. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

9. Slovo O se na engleskom sriče kao:

    Juliet
    Osaka
    Oscar
    Osimo

10. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,085 MHz?

    a) da
    b) samo neradnim danom
    c) samo u natjecanju
    d) ne

11. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

12. Postaja K2AM/mm

    je iz USA i trenutno radi iz automobila
    je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
    je iz USA i trenutno radi sa plovila
    se zabunila

13. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

    9
    9A
    A1
    AKL

14. Kratica TX označava:

    prijemnik
    Vermont
    odašiljač
    težinu

15. Što znači kratica 73?

    a) poljubac
    b) do ponovnog slušanja
    c) radioamaterski pozdrav
    d) duljina antene

16. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

    opisno:dobro-loše
    RST raportom
    brojkom 1-5
    skalom u decibelima

17. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

    Francuske
    Belgije
    Bosne i Hercegovine
    Njemačke

18. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

    JJ
    8JJ
    J28
    J2

19. Na početku i kraju emitiranja operator amaterske radijske postaje identificira se:

    nadimkom
    imenom i prezimenom
    pozivnim znakom
    inicijalima vlasnika postaje

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske