Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

2. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

    a) kΩ
    b) μH
    c) nV
    d) pF

3. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

4. Izrazom P=UI je određeno:

    a) koliki je fazni pomak na trošilu
    b) kolika je snaga na trošilu
    c) koliki je unutrašnji otpor izvora
    d) napon baterije

5. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

6. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

8. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

    a) nastaviti pozivati CQ
    b) otići u drugu prostoriju
    c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
    d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

9. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

    a) napon na svim otpornicima je isti
    b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
    c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
    d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

10. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

Operativni dio i propisi

1. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

    a) na svim područjima
    b) na 3,5 i 7 MHz
    c) na 14, 21 i 28 MHz
    d) ne znam

2. Čemu služi QTH lokator?

    Da se zbuni korespodent.
    Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
    QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
    Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

3. Što je prefiks oznake 9A2YY?

    a) YY
    b) 9A
    c) 9A2
    d) 2YY

4. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

5. Iz koje je države postaja OM5AA?

    Iz Češke
    Iz Slovačke
    Iz Finske
    Iz Austrije

6. Iz koje je države postaja DL1AZ?

    Njemačke
    Slovačke
    Rumunjske
    Rusije

7. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

    Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
    Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
    Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
    Zakonima i drugim propisima.

8. Prigodom popunjavanja dnevnika neće se:

    a) vrijeme pisati u UTC
    b) pisati olovkom čiji se ispis ne može brisati
    c) stavljati pozivni znak druge postaje
    d) ostavljati prazni redak

9. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz

10. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom DK9KK?

    a) Danske
    b) Poljske
    c) SAD-a
    d) Njemačke

11. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

    a) Švedske
    b) Slovenije
    c) Sardinije
    d) Grčke

13. Izbaci uljeza.

    JN85LE
    KN12RT
    12AB23
    JO23CW

14. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

    JA
    A3
    JA3
    3A

15. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM

16. Koja je valna duljina u metrima frekvencije 3,5 MHz?

    a) 40m
    b) 80m
    c) 2m
    d) 30m

17. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

    7000-7100 kHz
    7000-7200 kHz
    7020-7060 kHz
    7100-7200 kHz

18. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

19. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

20. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

    a) 150 W
    b) 25 W
    c) 10 W
    d) 100 W