Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

    a) početnika
    b) donji bočni pojas
    c) lijevi bočni pojas
    d) desni bočni pojas

2. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

    a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
    b) Osigurač premostimo komadom žice.
    c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
    d) Osigurač popravimo.

3. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

    a) 5Ω
    b) 10Ω
    c) 20Ω
    d) 100Ω

4. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Za repetitore se koriste:

    horizontalno polarizirane antene.
    širokopojasne antene
    vertikalno polarizirane antene
    cirkularno polarizirane antene

7. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

8. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

10. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

Operativni dio i propisi

1. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

    Ime korespodenta.
    Vrijeme održane veze
    Vrsta rada
    Frekvencija/opseg

2. Kratica CQ znači:

    moja pozicija je
    opći poziv
    vaš
    poruka

3. Skraćenica koja znači 'Povećaj snagu predajnika' je:

    PWR
    QRO
    QRP
    TX

4. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

    9A
    9X
    9H
    9U

5. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom OK5AA?

    a) Češke
    b) Finske
    c) Slovenije
    d) Austrije

6. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    samo A razreda
    ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    A i P razreda
    samo P razreda

7. Što znači kratica QSL?

    a) jačina vaših signala je promjenjiva
    b) kratica za potvrdu održane veze
    c) potvrda prijama
    d) promijenite frekvenciju

8. Koje radijske postaje smije upotrebljavati radio amaterski operator?

    KV i UKV postaje
    amaterske radijske postaje
    primopredajne postaje
    CB i voki-toki postaje

9. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

    a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
    b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
    c) početi pozivati CQ DX
    d) nećemo ništa učiniti

10. Frekvencijski pojas od 144 do 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

    a) samo A razreda
    b) ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
    c) A i P razreda
    d) samo P razreda

11. Pozivne oznake u radioamaterskoj dozvoli sastoje se od:

    a) 9A, jednog slova i jedne znamenke
    b) 9A, jedne znamenke, jednog, dva ili tri slova
    c) 9A, dva slova i jedne znamenke
    d) 9A i tri znamenke

12. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

    Hrvatski radioamateri HR
    Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
    Hrvatski radioamaterski savez HRS
    Savez radioamatera Hrvatske

13. Tko u Hrvatskoj izdaje dozvole za upotrebu amaterske radio Postaje?

    Hrvatski radioamaterski savez
    HRT.
    Hrvatska agencija za poštu i elektronicke komunikacije
    MUP

14. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    432 MHz.
    50 MHz
    10 MHz
    1.8 MHz

15. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

    75 W
    50 W
    100 W
    250 W

16. Koji se tipovi poruka mogu emitirati:

    a) oni osobne prirode
    b) oni nepristojnog sadržaja
    c) oni koji unose zabunu
    d) oni religiozne prirode

17. Kratica Q-koda QRM znači:

    ometanje od strane drugih stanica
    frekvenciju odašiljanja
    snagu odašiljača
    točno vrijeme

18. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

19. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

    Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
    Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
    Nikad.
    Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

20. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

    a) 12 godina starosti
    b) 16 godina starosti
    c) 18 godina starosti
    d) 14 godina starosti