Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

2. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
dual gate MOSFET
FET P-tipa

3. Serijski su vezana dva kondenzatora po 50pf. Koliki je ukupan kapacitet?

a) 30nF
b) 10Ω
c) 25F
d) 25pF

4. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

5. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

a) iznad 120V
b) niži od 50V
c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
d) između 20 i 150 V

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

9. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

10. Kolika je ukupna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora od 200 nF?

400 nF
200 nF
100 nF
50 nF

Operativni dio i propisi

1. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

a) Češke
b) Slovačke
c) Danske
d) Gibraltara

2. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

3. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

QSP 145525
QSY 145525
QRB 145525
QRG 145525

4. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

50 W
75 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

5. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

6. Na kojim KV frekvencijskim područjima se koristi LSB modulacija?

a) na svim područjima
b) na 3,5 i 7 MHz
c) na 14, 21 i 28 MHz
d) ne znam

7. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

8. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

9. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

10. Kada radioamateri mogu prenositi poruke za treća lica?

Kad je u opasnosti ljudski život, kad prijeti veća elementarna nepogoda, ili druge nesreće i opasnosti vecih razmjera
Kad mu se za to plati po cjeniku HRS-a.
Nikad.
Kada zeli učiniti uslugu prijatelju.

11. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

12. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

13. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

a) samo u Europi
b) da, smije se koristiti svuda
c) samo u Americi
d) ne, samo u UKV natjecanjima

14. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

a) 12 godina starosti
b) 16 godina starosti
c) 18 godina starosti
d) 14 godina starosti

15. Što je CALL-BOOK?

a) priručnik za antene
b) adresar amatera
c) ne znam
d) dnevnik natjecanja

16. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

17. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

18. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

19. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

a) samo neradnim danima
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom