Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. Funkcija detektora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

4. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

5. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

6. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

7. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

8. Kroz otpor od 50 oma teče struja 100mA. Koliki je napon na otporniku?

a) 50 V
b) 5 V
c) 2 V
d) 20 V

9. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

Operativni dio i propisi

1. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) LSB
b) DSB
c) SSB
d) USB

2. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

3. Kratica TX označava:

prijemnik
Vermont
odašiljač
težinu

4. Koji je uobičajeni i najčešći način slanja QSL karata?

Avionskom poštom.
Preko QSL biroa.
Običnom poštom.
QSL karte obično ne šaljemo.

5. Dozvola za radioamatersku postaju vrijedi:

5 godina
10 godina
20 godina
sve dok se ne povuče

6. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

7. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

8. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku G3FOG?

a) Luksemburga
b) Engleske
c) Irske
d) Škotske

9. Prigodom popunjavanja dnevnika neće se:

a) vrijeme pisati u UTC
b) pisati olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) stavljati pozivni znak druge postaje
d) ostavljati prazni redak

10. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

a) Bugarske
b) Japana
c) Irske
d) Austrije

11. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

12. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

13. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

a) 7,5 MHz
b) 200m
c) 433,675 MHz
d) 50m

14. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

a) Mađarske
b) Slovačke
c) Finske
d) Austrije

16. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

17. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

9
9A
A1
AKL

18. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

19. Upisivanje u dnevnik amaterske radijske postaje nije dozvoljeno:

a) običnom olovkom
b) kemijskom olovkom
c) tintom
d) putem elektroničkog računala

20. Što je sustav lokatora?

a) mjesto iz kojeg radimo
b) adresa radiopostaje
c) sustav za određivanje udaljenosti između postaja
d) skraćeni naziv mjesta