Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Dijelovi tranzistora su:

a) emiter, katoda, anoda
b) anoda, katoda, rešetka
c) kolektor, baza, emiter
d) kolektor, baza, kučište

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

3. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

U
R
L
H

4. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

5. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

8. Vrijednost kondenzatora može biti izražena u:

a) kΩ
b) μH
c) nV
d) pF

9. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

10. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

2. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

3. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

4. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

5. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

6. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

7. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

a) Čilea
b) Švicarske
c) Grčke
d) Portugala

8. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

9. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

10. Prigodom popunjavanja dnevnika neće se:

a) vrijeme pisati u UTC
b) pisati olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) stavljati pozivni znak druge postaje
d) ostavljati prazni redak

11. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

a) 2 mjeseca nakon zadnjeg upisa
b) 1 godinu nakon zadnjeg upisa
c) 5 godina nakon zadnjeg upisa
d) 6 mjeseci nakon zadnjeg upisa

12. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

13. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

14. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

a) Portugala
b) Australije
c) Poljske
d) Nizozemske

16. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Sugovornikov QTH.
Poslan raport
Datum veze.
Upotrebljenu antenu.

17. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Ime korespodenta.
Vrijeme održane veze
Vrsta rada
Frekvencija/opseg

18. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

19. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.

20. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja