Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

2. Kojim slovom se označava jakost magnetskog polja?

U
R
L
H

3. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

4. Izrazom P=UI je određeno:

a) koliki je fazni pomak na trošilu
b) kolika je snaga na trošilu
c) koliki je unutrašnji otpor izvora
d) napon baterije

5. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

6. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

8. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

9. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

a) isključiti ispravljač
b) iz ispravljača izvaditi osigurač
c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
d) provjeriti ima li u mreži napona

10. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

Operativni dio i propisi

1. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

2. Maksimalna snaga koju smije upotrebljavati operator P razreda iznosi:

75 W
50 W
100 W
250 W

3. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

4. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

5. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

6. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

7. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

QSY?
QTR?
QTH?
QRL?

8. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

a) Italije
b) Sardinije
c) Švedske
d) Mađarske

9. Rad amaterske postaje može zabraniti:

a) radioamaterski klub
b) Hrvatski radioamaterski savez
c) lokalni organ vlasti
d) inspekcijska služba

10. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku S55AB?

a) Švedske
b) Slovenije
c) Sardinije
d) Grčke

11. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

a) 12 godina starosti
b) 16 godina starosti
c) 18 godina starosti
d) 14 godina starosti

12. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

13. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

14. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

15. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

16. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

17. Pozivna oznak F5TY pripada postaji iz

Francuske
Belgije
Bosne i Hercegovine
Njemačke

18. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

19. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

20. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom DK9KK?

a) Danske
b) Poljske
c) SAD-a
d) Njemačke