Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. Na slici je simbol za:

Otpornik
Promjenjivi otpornik
Osigurač
Kondenzator

3. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

4. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

5. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

6. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
Parabola.
Yagi antena.
Horizontalni dipol.

7. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

8. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

9. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

10. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

Operativni dio i propisi

1. Postaja K2AM/mm

je iz USA i trenutno radi iz automobila
je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
je iz USA i trenutno radi sa plovila
se zabunila

2. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Vrste rada.
Lokacija postaje.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

3. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

4. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

5. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

OMODGLP
OM1DGLP
OM1DGL/P
OMODGL/P

6. Ocjena čujnosti i kakvoća signala se u radio amaterskim vezama ocjenjuje:

opisno:dobro-loše
RST raportom
brojkom 1-5
skalom u decibelima

7. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

a) Argentine
b) Sicilije
c) Italije
d) Irske

8. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

U natjecanjima.
Kad se pojavi rijetka DX postaja.
Kad se radi iz portabla.
Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

9. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

10. Koje najveće vrijednosti imaju pojedina slova u kratici RST?

a) RST 999
b) RST 599
c) RST 559
d) RST 555

11. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

s navršenih 16 godin
s navršenih 10 godina
bez obzira na godine starosti
s navršenih 12 godina

12. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

a) 150 W
b) 25 W
c) 10 W
d) 100 W

13. Kako je u Hrvatskoj reguliran rad radioamatera na amaterskim radio postajama?

Nije posebno regulirano, jer je sve regulirano međunarodnim propisima.
Propisima Hrvatskog radioamaterskog saveza, izdanim u suglasnosti sa MORH i MUPRH
Propise regulira T-com u suglasnosti sa HRT-om.
Zakonima i drugim propisima.

14. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

a) ne
b) da
c) samo u natjecanju
d) ne znam

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

16. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

17. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

18. Koje je značenje krative QRV?

a) spreman sam
b) nisam spreman
c) promjenite frekvenciju
d) prestajem s radom

19. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

20. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje