Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

2. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

3. Na slici je shematski simbol za:

otpornik
kondenzator
osigurač
zavojnica

4. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

5. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

6. Dva otpornika 100 Ω su paralelno povezana. Koliki je njihov ukupni otpor?

a) 200Ω
b) 100Ω
c) 50Ω
d) 25Ω

7. Bateriju napona 10 V prikljucimo na otpornik vrijednosti 100Ω. Kolika ce biti jakost struje kroz otpornik?

a) 0.01 A
b) 0.1 A
c) 1A
d) 10 A

8. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

9. Koji fizikalni zakon opisuje odnos struje, napona i otpora u električnom krugu?

a) prvi Newtonov zakon
b) Ohmov zakon
c) pravilo desne ruke
d) Norbertov zakon

10. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

2. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Ime korespodenta.
Vrijeme održane veze
Vrsta rada
Frekvencija/opseg

3. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

3.5 MHz.
50 MHz.
136 MHz.
27 MHz.

4. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom DK9KK?

a) Danske
b) Poljske
c) SAD-a
d) Njemačke

5. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

6. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

7. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku SP9KD?

a) Portugala
b) Nizozemske
c) Poljske
d) Čilea

8. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

a) 12 godina starosti
b) 16 godina starosti
c) 18 godina starosti
d) 14 godina starosti

9. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

10. Što znači kratica QRT?

a) koliko je sati?
b) atmosferske smetnje
c) prestajem s radom
d) nemam ništa za vas

11. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD

12. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

13. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

14. Pod kojim je uvjetima dozvoljeno raditi snagom većom od one dozvoljene propisima?

U natjecanjima.
Kad se pojavi rijetka DX postaja.
Kad se radi iz portabla.
Ni u kom slučaju nije dozvoljeno prekoračiti propisanu snagu.

15. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

16. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

17. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

18. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Primljeni raport
Poslani raport
Vrijeme održane veze
Temperatura zraka

19. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

20. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji