Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. U slučaju grmljavinskog nevremena u neposrednoj blizini vi ćete:

a) nastaviti pozivati CQ
b) otići u drugu prostoriju
c) prelaskom na prijem smanjiti mogućnost da grom udari u antenu
d) isključiti postaju iz mreže, natenu iz postaje te uzemljiti antenu

2. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

3. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

4. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

5. Baterija napona 10 V je priključena na teret kroz kojeg teče struja od 2 A. Koliki je otpor tereta?

a) 13.5Ω
b) 10Ω
c) 4.5Ω
d) 5Ω

6. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

8. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

600 kHz niža od izlazne.
ista kao i izlazna.
4.5 Mhz viša od izlazne.
6 Mhz niža od izlazne.

9. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

10. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

Operativni dio i propisi

1. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 7050 kHz?

50 W
80 W
100 W
Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 7050 kHz

2. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

Samo u međunarodnim vezama
Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
Da
Ne

3. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

4. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

5. Ispit za početnički (P) razred uključuje:

a) znanje iz tehničkih i operativnih pitanja
b) znanje iz Morseovog koda i tehničkih pitanja
c) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja i propisa
d) znanje iz tehničkih pitanja, operativnih pitanja, propisa i Morseovog koda

6. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

7. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

8. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

9. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

10. Koji od podataka nije potrebno upisati na QSL kartu?

Poslani raport.
Primljeni raport.
Svoja pozivna oznaka.
Podatak o frekventnom opsegu.

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

12. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

13. Rad amaterske postaje može se zabraniti u svako doba:

a) po zahtjevu susjeda radioamatera
b) po zahtjevu susjeda koji trpi smetnje
c) po zahtjevu odgovorne osobe iz inspekcijske službe
d) privatnog taksi vozila koje trpi smetnje

14. Što znači kratica QRB?

a) udaljenost između postaja
b) promjenjivi signali
c) koliko je sati
d) točna frekvencija

15. Ako na frekvenciji primimo poziv za pomoć, učinit ćemo sljedeće:

a) brzo ćemo promjeniti frekvenciju
b) odgovoriti na poziv i pokušati obavjestiti nadležne institucije o potrebi pomoći
c) početi pozivati CQ DX
d) nećemo ništa učiniti

16. Iz koje je države postaja OH1XYZ?

Slovačke
Norveške
Danske
Finske

17. Što znači kratica QRZ?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite rekvenciju
d) mjesto javljanja

18. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom HA5KDQ?

a) Mađarske
b) Švicarske
c) Argentine
d) Francuske

19. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

20. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom