Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

2. Funkcija oscilatora je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Vertikalni dipol.
Quad

4. Na slici je shematski simbol za:

pentodu
tranzistor
triodu
diodu

5. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
potenciometar

6. Električni signal na slici je:

sinusoidalnog oblika
trokutastog oblika
pilastog oblika
kvadratnog oblika

7. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

8. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

9. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

10. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

Operativni dio i propisi

1. Kratica RX označava:

odašiljač
prijemnik
vremensku prognozu
primopredajnik

2. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku OZ2DD?

a) Danske
b) Finske
c) Austrije
d) Belgije

3. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1AA?

a) Luxemburga
b) Argentine
c) Latvije
d) Bugarske

4. Čemu služi QTH lokator?

Da se zbuni korespodent.
Da možemo izračunati udaljenost između dviju postaja.
QTH lokator je kodirani naziv naselja iz kojega radimo.
Da otkrijemo skrivenu radio postaju.

5. Što je od navedenog QTH lokator?

JM5PA
JM55PA
J5PA
JM54PAW

6. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

7. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

8. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

a) 12.00
b) 11.00
c) 13.00
d) 24.00

9. Maksimalna snaga amaterske postaje je ograničena:

a) zbog konstrukcije amaterske postaje
b) zbog zahtjeva radioamaterskog kluba
c) nema ograničenja
d) podzakonskim aktom za radioamatere

10. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

na običnom jeziku
nejasnim signalima
na jeziku koji nije materinji jezik
u Morse kodu

11. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom

12. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

a) Argentine
b) Sicilije
c) Italije
d) Irske

13. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

14. Što znači kratica QSL?

a) jačina vaših signala je promjenjiva
b) kratica za potvrdu održane veze
c) potvrda prijama
d) promijenite frekvenciju

15. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku PA3ILA?

a) Portugala
b) Australije
c) Poljske
d) Nizozemske

16. Što znači kratica QSY?

a) tko me je zvao?
b) nemam ništa za vas
c) promijenite frekvenciju odašiljanja
d) atmosferske smetnje

17. Međunarodna oznaka (prefiks pozivnog znaka) koja označava radio postaju iz Hrvatske je:

9A
9X
9H
9U

18. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Odaslani raport.
Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
Broj potvrđenih drzava po DXCC.

19. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

20. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama