Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

Yagi antena
Spiralna antena
Horizontalni dipol
GP antena

2. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

4. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

5. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

6. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

7. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

8. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
GP antena.
Quad antena.
Long wire antena.

10. Koja od sljedećih tvrdnji kod paralelne veze otpornika nije točna?

a) napon na svim otpornicima je isti
b) ukupan otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji
c) jakost struje u pojedinim otpornicima obrnuto je proporcionalna njihovim otporima
d) ukupni otpor je jednak zbiru pojedinih otpora

Operativni dio i propisi

1. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

2. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

a) LSB
b) DSB
c) USB
d) AM

3. Koje frekventno područje nije radioamatersko:

a) 70 cm
b) 174,000 MHz
c) 6 m
d) 433,675 MHz

4. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Opis antene.
Vremenska prognoza.
Vrijeme održane veze.
Redni broj veze u tekućoj godini.

5. Iz koje je države radioamater sa pozivnom oznakom JA5UU?

a) Bugarske
b) Japana
c) Irske
d) Austrije

6. Iz koje je države postaja OM5AA?

Iz Češke
Iz Slovačke
Iz Finske
Iz Austrije

7. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

8. Kako je u Hrvatskoj propisan način identifikacije amaterskih radio postaja?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju način identifikacije amaterskih radio postaja.
Emisiju amaterskih radio postaja nije potrebno identificirati, izuzev u natjecanjima (zbog kontrole duplih veza).
Radioamater sam izabere znak za identifikaciju, sa kojim se predstavlja sugovorniku.
Emisija amaterskih radio postaja se mora identificirati pozivnom oznakom.

9. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,792 MHz?

a) samo neradnim danima
b) samo u natjecanju
c) ne
d) da

10. Frekvencijski pojas od 144 – 146 MHz mogu upotrebljavati radioamateri:

samo A razreda
ovaj pojas nije namijenjen radioamaterima
A i P razreda
samo P razreda

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

a) telefonijom
b) telegrafijom
c) na stranom jeziku
d) signalima nejasnog značenja

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku SP9KD?

a) Portugala
b) Nizozemske
c) Poljske
d) Čilea

13. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

14. Iz koje je države postaja DL1AZ?

Njemačke
Slovačke
Rumunjske
Rusije

15. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

432 MHz.
50 MHz
10 MHz
1.8 MHz

16. Da li je dopuštena upotreba kratkog vala u natjecateljske svrhe?

a) ako HRS posebno odobri
b) da
c) ne
d) ne znam

17. Prefiks pozivnog znaka 9A1AKL je:

9
9A
A1
AKL

18. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

19. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Primljeni raport.
Podaci o QRM-u tijekom veze.
Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

20. Da li su u Hrvatskoj propisane vrste emisija za amaterske radio postaje?

U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju vrste emisija za amaterske radio postaje.
U Hrvatskoj su propisane vrste emisija, koje smiju upotrebljavati radioamateri u skladu sa razredom amaterskog operatera.
U Hrvatskoj imamo propise koji posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.
U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koju vrstu emisija pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.