Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Koja od antena ima vertikalni dijagram zracenja prikazan na slici ?

Yagi antena
Spiralna antena
Horizontalni dipol
GP antena

2. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

3. Na slici je shematski simbol za:

tranzistor
diodu
triodu
otpornik

4. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Vertikalni dipol nad zemljom.
GP antena.
Horizontalni dipol.
Yagi.

5. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

6. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

a) 20mF
b) 80F
c) 80pF
d) 100V

7. Pojam mrežnog filtera označava:

a) filter izrađen od ribarske mreže
b) filter koji spriječava prodor smetnji iz mreže u elektronski uređaj i obrnuto
c) induktiviteti i kapaciteti u filteru su postavljeni u obliku paukove mreže
d) filter koji se stavlja u kuhinjsku napu

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

9. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

10. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

Operativni dio i propisi

1. Koji od navedenih podataka mora biti zapisan na QSL karti?

Opis radijske postaje.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podaci o vremenskim uvjetima.
Primljeni raport.

2. Koja se polarizacija antene koristi za radijski repetitor?

a) horizontalna
b) cirkularna
c) nema pravila
d) vertikalna

3. Sufiks pozivnog znaka J28JJ je:

JJ
8JJ
J28
J2

4. Slovo O se na engleskom sriče kao:

Juliet
Osaka
Oscar
Osimo

5. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

6. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 3,598 MHz:

a) da
b) samo u natjecanju
c) samo ako tu radi i korespodent
d) ne

7. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Pozivni znak postaje sa kojom je veza uspostavljena
Opis sugovornikove radio postaje.
Datum.

8. Kratica CQ znači:

moja pozicija je
opći poziv
vaš
poruka

9. Ako odašiljemo na frekvenciji 144,300 MHz na kojoj će nas frekvenciji čuti sugovornik?

a) 144,900
b) 145,300
c) 144,000
d) 144,300

10. Vlasnik dozvole neće dopustiti neovlaštenim osobama:

a) da vide amatersku postaju
b) da vide amatersku postaju kako radi
c) da obavljaju popravak amaterske postaje
d) da rade na amaterskoj postaji

11. Na koliko vremenskih zona je podijeljen svijet?

12
18
64
24

12. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

13. Što je QSL kartica i čemu ona služi?

a) kartica za identifikaciju radiopostaje
b) kartica za evidenciju održane veze
c) kartica za potvrdu održane veze
d) kartica dozvole za rad

14. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

15. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

Svaki operator koji radi na postaji
Vlasnik radio postaje
Predsjednik ili tajnik radiokluba
Operatori A razreda

16. Što znači kratica QRG?

a) točna frekvencija
b) tko me zvao
c) smanjite snagu odašiljanja
d) ostajem na prijamu

17. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

18. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

145.600 i 145.000 Mhz
145.750 i 145.150 Mhz
145.625 i 145.025 Mhz
145.700 i 145.100 Mhz

19. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

20. Smijemo li raditi telefonijom na frekvenciji 7,050 MHz?

a) da
b) samo natjecanju
c) ne
d) da, samo radnim danom