Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kojeg tipa je tranzistor na slici?

NPN
PNP
FET N-tipa
FET P-tipa

2. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

3. Paralelno su vezana dva otpornika po 40Ω. Koliki je ukupan otpor?

a) 5Ω
b) 10Ω
c) 20Ω
d) 100Ω

4. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

5. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) nemoduliranu telegrafiju

6. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

7. Kad kažemo da je snaga grijalice 2kW to znači:

a) ima dva grijača
b) da je predviđena za 220V
c) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od približno 9A
d) da pri naponu od 220V kroz nju teče struja od 2A

8. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

9. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

10. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

a) isključiti ispravljač
b) iz ispravljača izvaditi osigurač
c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
d) provjeriti ima li u mreži napona

Operativni dio i propisi

1. Što znači kratica QRZ?

a) tko me zvao
b) točna frekvencija
c) promijenite rekvenciju
d) mjesto javljanja

2. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podatke o prijemu QSL karte.
Frekventni opseg.

3. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

145,600 MHz
145,000 MHz
145,125 MHz
145,775 MHz

4. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku YO1CAB?

a) Rumunjske
b) Malte
c) Venezuele
d) Engleske

5. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

a) brzo ćemo odgovoriti
b) brzo promijeniti frekvenciju
c) nećemo odgovoriti ništa
d) uputiti svoj CQ poziv

6. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

7. Postaja K2AM/mm

je iz USA i trenutno radi iz automobila
je iz Njemačke i trenutno radi sa plovila
je iz USA i trenutno radi sa plovila
se zabunila

8. Koji se od navedenih podataka ne mora upisati u dnevnik postaje?

Primljeni raport
Poslani raport
Vrijeme održane veze
Temperatura zraka

9. Prefiks pozivnog znaka JA3AA je:

JA
A3
JA3
3A

10. Koji od navedenih podataka treba obavezno upisati u dnevnik klupske amaterske radijske postaje?

Podatak o smetnjama na opsegu.
Poslan RS(T) raport.
Podatak o lokaciji Postaje sa kojom smo imali vezu.
Ime odgovornog operatora.

11. Kako je međunarodnim pravilnikom (ITU Radio Regulations) definirana amaterska radio postaja?

To je radio postaja, namjenjena za osobnu upotrebu. Upotrebljavaju je mladi za zabavu, kao i vozači kamiona, da skrate vrijeme za dugackih putovanja.
Amaterska radio postaja je radio postaja u amaterskoj sluzbi, namjenjena za međusobno komuniciranje, samoobrazovanje i tehničko usavršavanje radioamatera isključivo iz osobnih potreba, bez materijalnih koristi i imaju za to položen ispit.
Amaterska radio postaja je postaja slabog kvaliteta (neprofesionalna), koju su napravili radioamateri sami.
Amaterska radio postaja je svaka CB postaja

12. Koji dio 40-metarskog opsega je u Hrvatskoj namjenjen radioamaterima?

7000-7100 kHz
7000-7200 kHz
7020-7060 kHz
7100-7200 kHz

13. Prigodom posjete drugim zemljama CEPT-a pozivnoj oznaci radioamatera se pridodaje pozivna oznaka MM:

a) za rad dulji od 4 tjedna na lokaciji koja nije navedena u dozvoli
b) za rad telegrafijom na plovilu ili prekooceanskoj sportskoj brodici
c) za rad s prenosivom amaterskom postajom
d) za rad telefonijom

14. Kratica TX označava:

prijemnik
Vermont
odašiljač
težinu

15. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

16. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
1 godinu nakon zadnjeg upisa;
5 godina nakon zadnjeg upisa;
6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

17. Označi područje kratkih valova:

a) 150 kHz do 1 MHz
b) 3 MHz do 30 MHz
c) 144 MHz do 500 MHz
d) 1 GHz i više

18. Što znači kratica UTC?

a) jutro
b) lokalno vrijeme
c) univerzalno svjetsko vrijeme
d) dogovoreno vrijeme veze

19. Kamo se spremaju podaci o uspostavljenim radio amaterskim vezama?

nije ih potrebno spremati
LOG-dnevnik rada postaje
na Internet
u arhiv radio kluba

20. Međunarodni signal za opasnost u telefoniji je:

MAYDAY
SOS
Pažnja, pažnja
CQD