Autor Tema: Kutinska Dunja 2013  (Posjeta: 837 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline 9a3uj

  • Newbie
  • *
  • Postova: 8
    • Profil
Kutinska Dunja 2013
« : 11. Rujan. 2013, 08:22:42 »


Već po tradiciji u mjesecu rujnu  i ove godine radioklub Kutina organizira   UKV natjecanje "Kutinska Dunja 2013" koje se ove godine održava  u nedjelju 15. rujna, treću nedjelju u rujnu, u sklopu 9A Activity contesta.
Propozicije "Kutinska Dunja 2013"
Pravila VHF natjecanja "Kutinska Dunja 2013"
ORGANIZATOR NATJECANJA je Radio klub" Kutina" (9A1FAB) iz Kutine, a Suorganizator je Hrvatski radi amaterski savez (HRS)

TERMIN - UKV natjecanje " Kutinska Dunja 2013" održava se ove godine u nedjelju 15. rujna, (tradicionalno treća nedjelja u mjesecu).

VRIJEME - Natjecanje počinje u nedjelju u 07.00 UTC i završava u 12.00 UTC.

SUDIONICI - U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje iz Republike Hrvatske, te sve ostale postaje iz zemalja članica I. regije IARU-a

FREKVENCIJE - Natjecanje se održava samo na "dvometarskom" - VHF području, od 144 MHz sukladno band-planu I. regiona IARU-a.

KATEGORIJE:

a) Jedan operator - sve vrste rada
b) Više operatora - sve vrste rada
c-1) Samo FM vrsta rada - jedan operator
c-2) Samo FM vrsta rada - više operatora
d) YL Samo FM
e) Postaje izvan 9A - sve vrste rada
f) Postaje izvan 9A - samo FM

Klupske postaje koje rade svim vrstama rada mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećemu band-planu I. regiona IARU-a.
Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band" veze ne priznaju se.

DOPUŠTENA SNAGA PREDAJNIKA mora biti u skladu sa snagom navedenomu dozvoli za rad radio amaterske postaje.
U svim kategorijama dopušten je samo jedan signal na opsegu. Nije dopuštena promjena jednom odabrane lokacije.

RAPORTI - U vezama se izmjenjuje RS(T) + redni broj veze koji počinje sa 001 i nastavlja se sa svakom idućom vezom te WW lokator.

BODOVANJE - Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja (pojedinoga perioda) dopuštena je samo jedna veza sa istom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obvezatno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NAGRADE - Sve tri prvo plasirane postaje u svim kategorijama dobivaju diplome i pehare, dok ostali učesnici dobijaju diplome s naznačenim osvojenim mjestom.
Ukoliko u jednoj od kategorija ne bude najmanje 5 učesnika, pehar dobiva samo prvoplasirana postaja!

NATJECATELJSKI DNEVNICI - vode se u standardnom obliku, sa svim potrebnim podatcima veze: nadnevak, vrijeme (po UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

SLANJE LOGOVA:
- isključivo u edi, formatu na adresu: UKV Robot: www.hrvhf.net Rubrika "Contest" -> upload EDI ili    9a1fab@hamradio.hr predsjedniku komisije natjecanja.

Logovi moraju biti poslani najkasnije 8 dana od odražavanja natjecanja, odnosno najkasnije do 23.09.2013.
Pri slanju logova e-mailom mjerodavan je nadnevak ubilježen na e-mail serveru.
Svi logovi koji ne stignu na vrijeme biti će uvršteni u logove za sudjelovanje.

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA i sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima UKV natjecanja I. regiona IARU-a.

REZULTATI - Neslužbeni rezultati biti će objavljeni 30.09.2013. godine na Na internetu : http://www.fab-kutina.hr/ , www.hrvhf.net

Rok za žalbe i prigovore iznosi 15 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata.
Po isteku toga roka, ako nema uloženih primjedbi, rezultati postaju službeni.
Pravo tumačenja pravila ima isključivo natjecateljska komisija radio kluba "KUTINA".
Sve su odluke natjecateljske komisije konačne.

Članovi komisije za natjecanje u 2013. godini su:
1. Milivoj Uroić 9a2rs , Predsjednik komisije
2. Zdenko Bogadi 9a3uj   član
3. Darko Hladek 9a9cc   član

Tajnik RK "KUTINA"
Zdenko Bogadi 9a3uj