Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Poruke - 9A4EW

 Str: 1 ... 16 17 [18]
256
Pravila UKV natjecanja / POKUPLJE 2007
«  : 19. Svibanj. 2007, 12:59:04 »


9A2U / 9A1CEU
RADIO-CLUB "OZALJ"


 

 'POKUPLJE 2007' - pravila

(NOVO: NEMA BONUS BODOVA)

1. TERMIN I ORGANIZATORI

Suorganizatori natjecanja POKUPLJE su radioklubovi čiji gradovi i/ili općine leže uz rijeku Kupu ili s njom granièe.
Natjecanje se održava svake godine, u nedjelju trećeg punog vikenda u mjesecu svibnju,(2007. godine to je 20. 05.), a svake godine jedan od radioklubova suorganizatora je organizator.
Organizator za 2007. godinu je radio klub "Duga Resa" 9A1CEP.
Promjena termina natjecanja moguæa je dogovorom natpoloviène većine suorganizatora (popis suorganizatora nalazi se u toèci 11.).
U organizaciju se, pored tradicionalnih organizatora, mogu uključiti i novi, ali prve godine ne mogu sudjelovati u odluèivanju o terminu i propozicijama natjecanja.

2. VRIJEME

Natjecanje poèinje u 07.00 UTC i traje do 12.00 UTC istog dana (po lokalnom vremenu to je od 9.00 do 14.00h).

3. SUDIONICI

U natjecanju mogu sudjelovati sve licencirane postaje I. Regiona IARU, u skladu s uvjetima iz dozvole za rad.

4. FREKVENCIJE I VRSTE RADA

Natjecanje se održava na 2m opsegu, frekvencije 144.020 - 144.400 i 145.187,5 - 145.587,5 MHz, s tim da se natjecatelji moraju pridržavati band-plana i preporuka I.Reg. IARU.

U natjecanju su dozvoljene vrste rada CW/SSB/FM.

5. KATEGORIJE

A - Jedan operator - home
Postaju poslužuje jedan operator, a mjesto s kojeg radi (adresa) identična je adresi
upisanoj u dozvoli za rad radiopostaje. Bilo kakova pomoć u radu na stanici, okretanju antena, vođenju LOG-a i sl. svrstava postaju u kategoriju više operatora.

B - Jedan operator - portable
Kao pod A, jedino što je lokacija s koje postaja radi proizvoljna, a ne može biti ista kao u dozvoli za rad.

C - Više operatora - home
Postaju poslužuje više operatora, a u ovu kategoriju spadaju i svi klubovi, bez obzira na broj operatora. Postaja radi sa adrese koja je upisana u dozvoli za rad postaje.

D - Više operatora - portable
Postaju poslužuje više operatora, u ovu kategoriju spadaju i klubovi, bez obzira na broj operatora. Postaja radi sa proizvoljne lokacije koja ne može biti ista kao ona upisana u dozvoli za rad radiopostaje.

O - Radiopostaje suorganizatora
U ovu kategorije spadaju sve stanice suorganizatora (vidi t. 11). Za vrijeme natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje. Broj TX, RX i/ili TRX-ova nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal u opsegu.

6. RAPORTI
U vezama se izmjenjuju: raport po RST skali, redni broj koji poèinje s 001 i nastavlja se svakom iduæom vezom do kraja natjecanja, QTH lokator, a stanice suorganizatora daju i oznaku svog mjesta. Npr. 9A1DFG 599001 JN85EL / SK Oznake mjesta su navedene u popisu postaja suorganizatora.

7. BODOVANJE
Svaki kilometar premoštene udaljenosti vrednuje se sa 1 bodom.
Za veze s postajama suorganizatora dobivaju se bonus bodovi. (vidi toc. 9)
Sa svakom postajom boduje se samo jedna veza u cijelom natjecanju. Višestruke (duple) veze moraju biti upisane u LOG, obilježene, ali se ne boduju.
Veze održane refleksijom od Mjeseca (EME), meteorskim tragovima (MS), putem satelita, aktivnih repetitora, te veze na frekvenciji 145.500 (kanal S20, odnosno V40), se ne boduju za natjecanje.

8. OBAVEZAN RAD

Da bi rezultati bili pravovaljani potrebno je odraditi barem jednu postaju suorganizatora natjecanja. Postaje suorganizatori su nabrojane u tablici u toèci 11.


9. UKUPAN REZULTAT
Ukupan rezultat u natjecanju dobiva se zbrajanjem bodova svih održanih QSO-a. (Nema više bonus bodova!).

10.NAGRADE

- Tri prvoplasirane postaje u svakoj kategoriji dobivaju pehare ili plakete.
- Deset prvoplasiranih postaja u svakoj kategoriji dobivaju diplome s naznakom plasmana.
- Sve postaje koje u roku pošalju natjecateljski dnevnik dobivaju diplomu za sudjelovanje u natjecanju.
-Najbolje plasirana postaja iz svake DXCC zemlje, koja pošalje LOG dobiva priznanje s naznakom plasmana.
-U slučaju povećane aktivnosti organizator može postajama iz pojedinih DXCC zemalja dodijeliti i više priznanja.
- Sve rangirane postaje suorganizatora dobivaju priznanje s naznakom plasmana.

11. SUORGANIZATORI:

Callsign
   

City
   

Identifier

S59DJR
   

Novo Mesto, Slovenia
   

NM

S59DMJ
   

Črnomelj, Slovenia
   

CR

S59ACA
   

Semič , Slovenia
   

SE

S59DME
   

Metlika, Slovenia
   

ME

9A1CFI
   

Ogulin, Croatia
   

OG

9A1CEU
   

Ozalj, Croatia
   

OZ

9A1CVW
   

Karlovac, Croatia
   

KA

9A1CEP
   

Duga Resa, Croatia
   

DR

9A1CAR
   

Glina, Croatia
   

GL

9A1DFG
   

Sisak, Croatia
   

SK

12. LOGOVI
LOG-ovi se dostavljaju u elektronskom obliku, e-mail-om ili na disketi.
LOG-ovi se moraju dostaviti u jednom od standardnih oblika.
Obavezan je  EDI format.

Datoteka mora biti označena na slijedeći način:

[kategorija]_[call].[tip], npr: A_9A2AE.edi ili O_S59DJR.edi ili C_OK2KJT.txt .

LOG-ovi moraju biti poslani organizatoru najkasnije treći ponedjeljak po održanom natjecanju (2007.god. to je 04. lipnja).

LOG mora sadržavati slijedeće:

Vrijeme početka veze (UTC), pozivni znak korespodenta, predani raport (ukljuèuje i broj veze), primljeni raport (uključuje broj veze, lokator i eventualno oznaku mjesta suorganizatora) i QRB.

Obvezni podaci u zbrojnom listu su:

pozivna oznaka, band, točna lokacija i nadmorska visina, QTH-lokator (dozvoljena pogreška u lokatoru je max. +/- 5 km), kategorija u kojoj se postaja natjeèe, tip radioureðaja, izlazna snaga, opis antenskog sustava (tip antene, broj elemenata), broj ispravnih veza, zbroj bodova, potpun popis operatora i pomagača (ime i prezime, pozivna oznaka), ODX CALL/LOC/QRB, izjava o pridržavanju propozicija natjecanja 'Pokuplje' i poštivanju HAM spirita.

Poželjan je i komentar o natjecanju, a bili bi vrlo zahvalni, ako netko bude snimao, da nam pošalje fotografije bilo na papiru ili kao elektronički zapis, na disketi, ili na e-mail adresu (JPG ili slično),koje bi mogli izložiti na hamfestu i na internetu.

Adresa za slanje logova je:

9A1CEP
Radio klub "Duga Resa"
PO BOX 8

47250 Duga Resa
CROATIA

E-MAIL:

pokuplje2007@gmail.com

13. REZULTATI

Prijavljeni rezultati biti će objavljeni na packet-radio BBS-ima (contest@eu, vhf@eu, hrvhf@hrv i slovhf@svn) i internetu (http://come.to/pokuplje ), najkasnije do 01.srpnja 2007. Neslužbeni rezultati biti će poslani i poštom svim natjecateljima koji pošalju LOG u roku.
Primjedbe na rezultate upućuju se na istu adresu kao i log, u roku od 8 dana nakon objave neslužbenih rezultata.
Službeni rezultati bit će objavljeni na hamfestu, a obavijest o tome bit æe poslana natjecateljima zajedno s rezultatima, a oglasit će se i putem packet-radija, interneta i u časopisu Radio HRS

14. ODUZIMANJE BODOVA I DISKVALIFIKACIJE

Natjecateljska komisija poništit će sve neoznačene duple i višestruke veze koje pronađe, te od ukupnog skora oduzeti deseterostruki iznos bodova uraèunate duple veze. Komisija će poništiti svaku nekompletnu vezu i svaku vezu u kojoj se nađe da je neki od elemenata veze krivo upisan (odnosi se na pozivnu oznaku, primljeni i predani raport, uključivo brojem veze i QTH-lokatorom, te ako se vrijeme upisivanja QSO-a kod korespodenata razlikuje za 10 ili više minuta.

Diskvalifiran će biti i onaj natjecatelj kod kojeg se ispostavi da je od prijavljenog skora oduzeto 10 ili više % bodova, ili da je od ukupno prijavljenog broja ispravnih veza oduzeto 10 ili više %.

Diskvalificiran će biti natjecatelj za kojeg se utvrdi na osnovi najmanje tri neovisne prijave natjecatelja, koji pošalju LOG, da je namjerno kršio pravila natjecanja, ili da se nije pridržavao uvjeta iz dozvole za rad radiopostaje te ometao rad ostalih natjecatelja.

Napomena:
da bi postaja bila u plasmanu, mora održati vezu najmanje sa jednom postajom suorganizatora.

15. TUMAČENJE PROPOZICIJA

Pravo tumačenja ovih propozicija ima isključivo natjecateljska komisija koju formira organizator natjecanja 'Pokuplje 2007' godine, a sastoji se od tri člana kluba.

Komisija pregledava LOG-ove, izdaje neslužbene i službene rezultate, rješava pritužbe natjecatelja, a odluke komisije su konaène.

16. ZAVRŠNE ODREDBE
Ove propozicije su usklađene s propozicijama 9A ACTIVITY CONTESTA temeljem odluke IO HRS-a s 3. sjednice održane 25.02.2000.god. (točka 5.).
Sukladno točki 6. navedene odluke, organizator natjecanja POKUPLJE obradit će sve prispjele logove za 9A ACTIVITY CONTEST za svibanjski period, te HRS UKV manageru proslijediti listu plasmana stanica.

.

Komisija POKUPLJE 2007:

1. Damir Petrunić, 9A3AR
2. Oliver Movre, 9A6KSF
3. Biserko Spudić, 9A3FR

 

 

257
Članske diskusije / Rodio se naš 9A UKV portal !
«  : 18. Svibanj. 2007, 22:27:48 »
Kona?no je naša zajednica UKV-aša doživjela taj dan da dobijemo 9A UKV portal!
Zahvaljujem se i ?estitam svima koji su omogu?ili ra?anje ovog našeg novog "kutka".

Forum sa temama kao i propagacijski monitori su ve? na po?etku tu a sada je vrijeme da portal polako po?nemo popunjavati sadržajima i ostalim korisnim dodatcima.

Svima želim bogatu UKV sezonu, puno rijetkih i dalekih DX-ova preko ES, MS, TROPO, Rainscatter i ostalih vidova propagacija  :)  :)  :)

73 de 9A4EW, Hrvoje


 Str: 1 ... 16 17 [18]