Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Teme - yu1aw

 Str: [1]
1
UKV tehnika / Optimizacija Yagi antene u NASA-i
«  : 22. Veljača. 2011, 21:03:18 »
Evo NASA je uspela da dobije za najmanje 7.8% veću dobit glavnog snopa u odnosu na dosadašnje slično optimizirane antene pomoću komplikovanog procesa evolutivne optimizacije:

http://ti.arc.nasa.gov/projects/esg/research/antenna.htm#YagiUda

To je, ako se ne varam i ako sam ih dobro razumeo, oko 0.34 dB veća dobit!
Ali su isterali širinu frekvencijskog radnog opsega od oko 13.6%!

Liči mi na "tridesetogodišnji ćorsokak" u nekom značajnijem poboljšanju Yagi antena! :)
Eh, Gintere, Gintere šta to uradi...? ;)

73, Dragan yu1aw

P.S. Ovi u NASA-i izgleda ne znaju da je Yagi-Uda antena otkrivena ne 1954. kako oni navode, nego mnogo ranije, 1928. ako se dobro sećam.

2
Prodam / Prodajem mini VNA
«  : 25. Studeni. 2010, 16:03:53 »
Prodajem praktično nov, uključen samo par puta, mini vektorski network analizator - mini VNA.
Posedujem kompletnu dokumentaciju, račun i originalnu ambalažu.
Više podataka o ovom VNA može se naći ovde:
http://www.wimo.com/instrumentation_e.html#minivna

Zaintersovani me mogu kontaktirati na :

ddobricic@gmail.com

Pozdrav
Dragan, yu1aw
....
edit 27.11.2010:

PRODATO!

73, de yu1aw

3
UKV tehnika / 5 kW QRO za 2m
«  : 02. Srpanj. 2010, 08:22:56 »
5 kW QRO za 2m sa 2x3CPX1500:
http://www.youtube.com/watch?v=f2wEQdIh1vQ

Uskoro ću kompletan projekat sa slikama objaviti na sajtu.

73 i GL u kontestu

Dragan, YU1AW

4
UKV tehnika / Uticaj koaksijalnog kabla na Yagi antenu
«  : 02. Rujan. 2009, 07:23:12 »
Prevod i original mog članka o uticaju položaja napojnog kaoksijalnog kabla u odnosu na antenu, objavljen u novom broju časopisa antenneX br. 149, septembar 2009., može se naći na sledećim adresama:

http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/ANT.htm
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT.htm

Pozdrav
Dragan, YU1AW

5
UKV tehnika / 3FDF antena
«  : 05. Lipanj. 2009, 12:40:38 »
Čitajući nedavni članak G0KSC u Dubusu o LFA napajanju Yagi antene došao sam do zaključka da u tome ima nečega, ali da sam način rada nije dobro ni shvaćen ni objašnjen, niti doteran do kraja onako kako to teorija omogućava.
Bilo je očigledno da bi se moglo dobiti još skoro desetak dB bolje potiskivanje zadnje "polulopte" sporednih snopova (rear lobes) i čak sniziti dosta visok Q faktor antene, tj. mala širina radnog opsega ograničenog SWR-om.
Za to je, prema mom razumevanju, bilo neophodno dodatno i prilično radikalno promeniti napajanje i prilagoditi ga u potpunosti teorijskom objašnjenju principa rada.
Posle kraćeg eksperimentisanja dobio sam rezultate koji su se potpuno uklapali u teorijske pretpostavke.
Dobijeno je u proseku očekivano potisikivanje sporednih snopova u zadnjoj polulopti prostornog dijagrama, niži Q faktor uz dosta veću širinu radnog opsega. Jedino je zbog tog smanjenja Q faktora bilo potrebno žrtvovati par dB potiskivanja prvog para sporednih snopova.
Pošto se kod stakiranja antena i tako prvi par novog dijagrama formira "cepanjem" glavnog dijagrama antena koje čine sistem, to povećanje nije bilo od velike važnosti s obzirom na već dovoljno potiskivanje od oko 17 dB.

Okačene su slike SWR gde su antene poređane hronološki kako su nastajale.
G0KSC je LFA 18 el. antenu objavio na sajtu i ona je po svoj prilici nastala modifikacijom napajanja Popine 17 el antene.
Ja sam dalje modifikovao LFA 18 el antenu stavljaući joj novo 3FDF napajanje.
Dati su dijagrami u obe ravni za sve tri antene radi lakšeg poređenja.

Možda je najinteresantnija i meni najlepša činjenica da je moguće promeniti napajanje na nekim poznatim dobrim antenama, kao što je recimo K1FO-19 el. koja ima vrlo lepe karakteristike i nizak Q faktor, i uz neophodnu promenu dimenzija i rastojanja elemenata, kako bi se fizički smestio novi način napajanja, dobiti antenu sa gotovo nepromenjenim karakteristikama i uz veoma dobro potisnute sporedne snopove u zadnjoj polulopti prostornog dijagrama, što joj je možda bila jedna od mana.

Na slici je dat primer poboljšanja dijagrama K1FO-19 primenom novog napajanja. Ostali parametri antene su malo promenjeni kao i prednji deo dijagrama.

Slede još neke provere mogućnosti ovog napajanja, a kasnije verovatno članak sa detaljnim opisom...

Pozdrav Dragan YU1AW
 

6
UKV tehnika / Uticaj nosa?a (boom-a) na Yagi antenu
«  : 30. Travanj. 2009, 14:13:38 »
Ako nekoga zanima, na adresi
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Uticaj%20nosaca%20na%20Yagi%20antenu.pdf
može se skinuti prevod mog novog članka "Boom Influence on Yagi Antenna" ("Uticaj nosača na Yagi Antenu") objavljenom u majskom broju časopisa antenneX.

Originalni članak na engleskom jeziku se može skinuti na adresi
http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/boom_yagi.pdf

Pozdrav
 Dragan, YU1AW

7
UKV tehnika / Mali kviz: Bolje, isto ili gore?
«  : 30. Ožujak. 2009, 14:14:19 »

Situacija:
Imamo Yagi antenu od 10 dB tačno usmerenu prema korespodentu. Posle konstatovanja jačine signala na obe strane, dodamo još jednu identičnu antenu na istoj visini kao što je prva, ali koja ima maximum zračenja pod uglom od 180 stepeni u odnosu na prvu. Antene su dovoljno daleko jedna od druge da se međusobni uticaji mogu zanemariti. Vezane su preko pasivnog razdelnika (splitter-a) 1:2 i napajaju se međusobno jednakim snagama. Kablovi između antena i razdelnika su iste dužine. Slabljenja kablova i splitera je zanemarljivo. Sva prilagođenja su idealna. Uslovi prostiranja su konstantni i identični u oba slučaja. Snaga predajnika i osetljivost prijemnika su konstantni i isti u oba slučaja, kao i svi ostali uslovi.

Pitanje glasi:

Da li će ove dve antene, ovako povezane i postavljene, da nam poboljšaju, ostave isti ili pogoršaju prijem (RX) i predaju (TX) u odnosu na slučaj sa samo jednom antenom?


Bilo bi dobro da sve komentare, koji bi eventualno mogli da drugima pomognu ili odmognu u davanju tačnog odgovora, ostavimo za kasnije, tj. posle završetka ankete.
Anketa taje 3 dana, dobrovoljna je i anonimna.
Svako može da glasa samo jedanput!

Puno sreće!

Dragan, yu1aw

8
UKV tehnika / Mali kviz: Kako razlikovati antene?
«  : 26. Ožujak. 2009, 12:21:20 »
Evo jednog interesantnog "kviz" pitanja koje mi je palo na pamet, na osnovu koga se može videti koliko poznajemo osnovne principe prijema slabih signala, načina rada antena i pojačavača.
Analizom datih odgovora posle završetka ankete moglo bi se ustanoviti i koje su načešće zablude i pogrešna rezonovanja u vezi sa ovom problematikom.
Znajući koje su, nejasnoće bi se mogle lako objasniti, zablude otkloniti, a sve u interesu boljih performansi uređaja i uspešnijeg rada na DX.

Anketa je dobrovoljna i anonimna.
Anketa traje 3 dana.
Svako može da glasa samo jedanput.
Rezultati glasanja će vam automatski biti dostupni nakon vašeg glasanja.

Pozdrav
Dragan, yu1aw

9
Koga zanima može pročitati rezultate i komentare nezavisnih merenja 6 m pretpojačavača sa BFG135a na adresi:

http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/BFG135a_6m_measur_by_WA7TZY.pdf 
i na WA7TZU sajtu
http://web.mac.com/sdt49/WA7TZY/Preamplifiers.html

Pozdrav,
 Dragan YU1AW

10
UKV tehnika / Q faktor Yagi antena
«  : 02. Srpanj. 2008, 10:54:55 »

Na ovom portalu bilo je diskusija o Q faktoru Yagi antena. Zainteresovane za ovu temu obaveštavam da sam napisao članak za julski broj američkog časopisa za antene "AntenneX" pod nazivom: "Yagi Antenna Q Factor".
U članku je dato i više primera trenutno popularnih i često korišćenih Yagi antena za 2m.
Članak je u PDF formatu oko 285 kB i može se skinuti sa mog sajta:
 http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/yagi_q_factor.pdf
 ili
  http://www.qsl.net/yu1aw/yagi_q_factor.pdf

73, Dragan YU1AW

 Str: [1]