hrvhf.net

Testni forum => Test => : AD6IW 29. August. 2018, 01:27:40

: Odg: Dionica kabla-dužina, ajmo stručnjaci
: AD6IW 29. August. 2018, 01:27:40

Ako su antenna i TX, prilagodjeni na 50 OHms koristi proizvoljnu duzinu kabela.
Duzi kabl unosi dodatne gubitake. Ako duzina napojnog voda znatno utjece na VSWR to obicno znaci da su antenna i TX neprilagodjeni. Parni ili neparni polutalasni umnozak N imaju isti ucinak, osim povecanih gubitaka kod duzeg kabla. Koristi kratki polutalasni RG-213 * N, jumper kabl.