hrvhf.net

Ostalo => Repetitori => : 9A6A 01. December. 2017, 17:26:19

: Repetitor R6 na Sljemenu
: 9A6A 01. December. 2017, 17:26:19
Prije nekoliko dana repetiror R6 se zblesirao zbog nestanka struje na objektu.
Jutros je resetiran i sad radi.
9a6a