hrvhf.net

Testni forum => Test => Autor teme: 9A4CW - 28. Listopad. 2017, 16:49:24

Naslov: Odg: Javna rasprava o radioamaterskom pravilniku
Autor: 9A4CW - 28. Listopad. 2017, 16:49:24
.
Naslov: Odg: Javna rasprava o radioamaterskom pravilniku
Autor: 9A4OE - 30. Studeni. 2017, 13:46:49
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI             2690
Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA
Članak 1.
U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine« br. 45/12 i 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. radioamaterski klub: udruga građana registrirana u skladu s propisima RH.«
Članak 2.
U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji ili uz prethodnu pisanu suglasnost Saveza,«
Članak 3.
U članku 13. stavku 2. iza riječi »mjeseca« dodaje se riječ »neprekidno«. (http://HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
2690
Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA
Članak 1.
U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine« br. 45/12 i 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4. koja glasi:
»4. radioamaterski klub: udruga građana registrirana u skladu s propisima RH.«
Članak 2.
U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji ili uz prethodnu pisanu suglasnost Saveza,«
Članak 3.
U članku 13. stavku 2. iza riječi »mjeseca« dodaje se riječ »neprekidno«.)