hrvhf.net

Novosti => Novosti => : 9A7DRI 22. May. 2017, 20:47:46

: OpenWebRX
: 9A7DRI 22. May. 2017, 20:47:46
Kolega 9A3COT iz Slatine je pokrenuo novi "2 metarski" OpenWebRX .
Možemo slušati zbivanja na tom području u tom dijelu 9A pa i šire.
Za sada malo suženo, samo FM dio banda.

http://9a3cot.ddns.net:8073/

9A7DRI, Ivan

73