hrvhf.net

Ostalo => UKV tehnika => Autor teme: 9A1IW - 16. Svibanj. 2013, 22:43:05

Naslov: 19 el. oblong za 70 cm by YU1QT kod 9A5IGY
Autor: 9A1IW - 16. Svibanj. 2013, 22:43:05
http://s186.photobucket.com/user/btudan/library/HAM_Radio/2013_05_16-9A5IGY_oblong