hrvhf.net

Ostalo => Packet radio mreža => : 9a3aq 21. December. 2012, 18:27:22

: Povijest digitalnih komunikacija u Teh.školi R.Bošković - Zagreb
: 9a3aq 21. December. 2012, 18:27:22
Slučajno mi je pod ruku došla disketa i na njoj dio PR povijesti ( PR je ono ugašeno  :'( )
Šteta bi bilo da da se izgube tragovi o zalaganju pojedinaca, kada se sa puno više volje ..... ;)
Ma sve već znate >:(