hrvhf.net

UKV propagacije => Microwave => : 9a4qv 25. November. 2009, 23:01:34

: WR-75 korisna uporaba
: 9a4qv 25. November. 2009, 23:01:34
Evo, već je ranije bilo upita kako napraviti prelaz coax/waveguide, pa evo jedno riješenje..

1. Komad valovoda WR-75 ili WG-17 (kako tko voli) sa flanđom na svakom kraju (doniran od OE7DBH - onaj koji dere Hrvate sa skupim ATV TX i na račun toga kupuje najnoviji model Benza)

2. Isti taj komad železa' kanibaliziran od strane vrhunskog profesionalca 9A7RV po naputku "mengelea" 9A4QV (odrezan tako da se jedan dio iskoristi za prijelaz WR-75 / SMA a drugi za double slot antenna za 10 GHz. Krajevi obrađeni i začepljeni (da ne curi voda)  ;D

3. Šta i kako te od kuda do kuda, čime i kome (rectangle waveguide/sma) na adresi:
http://www.arrl.org/qex/2006/11/wade.pdf

4. Šta i kako te od kuda do kuda, čime i kome (slot antenna) na adresi:
www.w1ghz.org/software/slotantenna.xls
ili oni sadomazo koji vole spartanski dos GUI mogu koristiti i HLSS (isti rezultati i formule)

5. Čeka se dvoperno glodalo sa 5% Cobalta da stigne i onda se to šalje na CNC dobroj duši koja će izgristi "šliceve" širine cirka about  ;D 1,2mm

trenutni status : u očekivanju (ne Godoa) nego glodala
da ne cuti voda, krajeve ćemo prelemiti  ;D

QV