Prodajem antenski stup od 29m, Sva oprema oko stupa, sajle, izolatori,ploča za rotator,ploča sa odrivnim ležajem . Stup je 3 x 6 m replika RHON25, ostalo su sekcije po 3 m original RHON25.
Mogu se kupiti kombinacija recimo 2 x 6 m i 1 x 3m.= 15m
ili neka druga kombinacija. Stup je sidren na tri visine u tri smijera.Uz kupnju, ovisno o dužini poklanjam sajle sa izolatorima.....Metar stupa 350kn
Osobno
Odlično

Kontakt:

You don't have the right to see the ad contact
VHF sistemVHF sistemVHF sistem