Ispis

PRAVILA ZAGREBAČKOG UKV NATJECANJA

"MEMORIJAL ŠTEFANA BUGARA" 2022.

 

ORGANIZATOR NATJECANJA: Radio klub „Zagreb“ 9A1ADE iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb.

CILJ: Podsjećanje na Štefana Bugara, 9A2GE, dugogodišnjeg istaknutog člana RK Zagreb, KV i UKV natjecatelja, edukatora, konstruktora i radio-operatora.

SUDIONICI: Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve radioamaterske radijske postaje iz Republike Hrvatske i iz zemalja članica IARU-a.

TERMIN ODRŽAVANJA NATJECANJA: Nedjelja, 20. ožujka 2022. godine, u sklopu 3. perioda 9A Activity Contest-a.

VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA: 07:00 do 12:00 UTC.

FREKVENCIJE: Natjecanje se održava samo na VHF području, od 144,025 do 145,550 MHz, sukladno band planu HRS-a.

KATEGORIJE:

A - Jedan operator, sve vrste rada

B - Više operatora, sve vrste rada

C - Jedan operator, samo FM vrsta rada

D - YL, bez obzira na vrstu rada

E - Postaje izvan 9A bez obzira na vrstu rada

Klupske radijske postaje sudjeluju u natjecanju isključivo u kategoriji više operatora sve vrste rada.

VRSTE RADA: Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM uz striktno uvažavanje postojećeg band plana HRS-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i "cross-band", ne boduju se.

DOPUŠTENA SNAGA ODAŠILJAČA: U skladu s veličinom izlazne snage navedene u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi.

RAPORTI: Tijekom natjecanja obavezna je razmjena raporta po RS ili RST skali, rednoga broja veze, počev od 001 i WW lokatora.

BODOVANJE: Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod. Tijekom natjecanja boduje se samo jedna veza sa istom radijskom postajom, bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik i jasno označene, te bodovane s nula bodova.

NATJECATELJSKI DNEVNIK: Vodi se u standardnom EDI obliku sa svim potrebnim podacima o radijskoj vezi: nadnevak, vrijeme po UTC, pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

ZBROJNI LIST: Mora biti u standardnom EDI obliku s vidljivo označenom pozivnom oznakom, kategorijom, WW lokatorom iz kojega su održane radijske veze, izlaznom snagom odašiljača, brojem održanih radijskih veza i zbrojem ostvarenih bodova. Podaci zbrojnog lista unose se u zaglavlje EDI datoteke.

ODUZIMANJE BODOVA, DISKVALIFIKACIJA: Sve moguće sporne situacije rješavat će se sukladno naputku o pravilima VHF natjecanja HRS-a.

DOSTAVLJANJE NATJECATELJSKIH DNEVNIKA: Isključivo u elektroničkom obliku u EDI zapisu na UKV Robot na adresi www.hrvhf.net , kartica "Contest", „Contest name“, opcija "Upload EDI", te slijediti naputke koji će se pojaviti tijekom unosa natjecateljskog dnevnika.

ROK ZA PRIJAVU NATJECATELJSKIH DNEVNIKA: Najkasnije 8 dana po održanom natjecanju (do uključivo 28.03.2022. godine do 23:59 sati).

OBRADA DNEVNIKA I OBJAVA REZULTATA: Neslužbeni rezultati biti će objavljeni na WEB stranici organizatora (http://www.rkz.hr/ ) najkasnije 15 dana od isteka roka za dostavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je poslati organizatoru natjecanja u pismenom obliku najkasnije 8. dan nakon objave istih. Po isteku navedenog roka za žalbe, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni.

Pravo tumačenja Pravila natjecanja ima isključivo Natjecateljsko povjerenstvo RK Zagreb.

Za svaki eventualni slučaj prilikom žalbe, koji nije obuhvaćen ovim pravilima, primijenit će se Opća pravila UKV natjecanja HRS-a.

Sve odluke natjecateljskog povjerenstva su konačne.

NAGRADE NATJECATELJIMA: Tri prvoplasirana natjecatelja u kategorijama A, B, C i D biti će nagrađena pokalom ili plaketom, a svi natjecatelji plasirani do desetog mjesta diplomom s naznakom osvojenog mjesta, te svi ostali diplomom za sudjelovanje u elektroničkom pdf obliku. U kategoriji E (radijske postaje izvan 9A) prvoplasirani će biti nagrađeni pokalom ili plaketom, a svi natjecatelji plasirani do petog mjesta diplomom s naznakom osvojenog mjesta, te svi ostali diplomom za sudjelovanje u elektroničkom pdf obliku.

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO: Za 2022. godinu čine:

1. Željko Ulip, 9A2EY - predsjednik

2. Ivan Vlašić, 9A0W - član

3. Branimir Antolić, 9A9B - član

Zagreb, 2. veljače 2022. godine