Najnoviji postovi na forumu

VHF DX CLUSTER - POSLJEDNJI SPOTOVI

Na lokaciji Radio kluba "Dalj" - 9A1CRD (JN95LM) montiran je novi DMR repetitor 9A0DDL. Repetitor radi na frekvenciji 438.200/430.600 MHz i ima izlaznu snagu10 W.

Spojen je na internet i radi u Hrvatskoj nacionalnoj grupi TG-219-HR (slot 1) i lokalno TG-9-local (slot 2).

Repetitor je postavljen na nadmorskoj visini 184m (Daljska planina) i dobro pokriva dijelove Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije.

Detaljne informacije i QSO lista dostupni su na: https://brandmeister.network/?page=repeater&id=2190026

Hvala svima koji su pomogli pri instalaciji repetitora: Radio klubu Dalj - 9A1CRD, 9A2EY, 9A3PX, 9A7GA, 9A6NVI i 9A5DAT

9a0ddl

repetitor2