Najnoviji postovi na forumu

VHF DX CLUSTER - POSLJEDNJI SPOTOVI

Na Sljemenu je zamijenjen repetitor R6. Instaliran je popravljeni ICOM RP1510.
Na repetitoru je uključen CTCSS pristup.
Frekvencija podtona je 173,8 Hz.
Nadamo se da će to smanjiti mogućnost ometanja rada repetitora.