Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Neopasnim za čovjeka se smatra izmjenični napon:

    a) iznad 120V
    b) niži od 50V
    c) izmjenični napon nije opasan po ljudsko zdravlje
    d) između 20 i 150 V

2. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V moramo:

    a) isključiti ispravljač
    b) iz ispravljača izvaditi osigurač
    c) dovodni 220 V mrežni kabel isključiti iz mreže.
    d) provjeriti ima li u mreži napona

3. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

4. Kratica CW označava:

    a) amplitudnu modulaciju
    b) frekventnu modulaciju
    c) faznu modulaciju
    d) telegrafiju

5. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

6. Koja od navedenih tvrdnji kod serijske veze otpornika nije točna?

    a) Kroz sve otpornike teče jednaka struja.
    b) Ukupan otpor je jednak zbroju svih otpora
    c) Napon je raspoređen po svim otpornicima proporcionalno njihovim otporima.
    d) Ukupni otpor je manji od najmanjeg u kombinaciji

7. Na slici je shematski simbol za:


    tranzistor
    diodu
    triodu
    otpornik

8. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

9. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Vertikalni dipol nad zemljom.
    GP antena.
    Horizontalni dipol.
    Yagi.

10. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Vertikalni dipol.
    Quad

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

2. Kratica Q-koda QTH znači:

    promjena odašiljačke frekvencije
    moja pozicija je
    potvrda prijema
    ometanje od strane drugih postaja

3. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

4. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

    Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
    Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
    Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
    Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

5. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

    MEZ
    QTR
    UTC
    EST

6. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

    HAMLET
    RXA
    SWL
    ANT

7. Koja od navedenih postaja radi iz Hrvatske

    9A7A
    9H2AG
    CR1ARS
    HR5CRO

8. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

9. Što je HAM SPIRIT?

    Pravila lijepog ponašanja radioamatera (radioamaterski bonton)
    Rakija
    Miris šunke.
    Miris pršuta.

10. Kojom kraticom Q koda postavljamo pitanje da li je frekvencija zauzeta?

    QSY?
    QTR?
    QTH?
    QRL?

11. Od čega se sastoji pozivna oznaka radioamaterske postaje:

    a) nema pravila
    b) od prefiksa i dodanih slova
    c) od prefiksa i sufiksa
    d) inicijala korisnika

12. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

14. Ako je pozivna oznaka naše radiopostaje 9A9Z i na njoj čujemo poziv: CQ CQ AFRICA AFRICA DE EA3AE EA3AE PSE AFRICA KN smijemo li pozvati postaju EA3AE?

    a) da
    b) ne
    c) nisam siguran
    d) pozivat ćemo isto CQ AFRICA

15. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

16. Iz koje države je radioamater s apozivnom oznakom CT4AB?

    a) Čilea
    b) Švicarske
    c) Grčke
    d) Portugala

17. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OH5AB?

    a) Mađarske
    b) Slovačke
    c) Finske
    d) Austrije

18. Što je HAM SPIRIT?

    a) pravila rada
    b) pravila lijepog ponašanja
    c) pravilnik o frekvencijama
    d) popis amaterskih natjecanja

19. Što znači kratica QRZ?

    a) tko me zvao
    b) točna frekvencija
    c) promijenite rekvenciju
    d) mjesto javljanja

20. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM