Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Kod Yagi antena direktorima nazivamo elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa

2. Funkcija pojačala je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Paralelno su vezana dva kondenzatora 40pF. Koliki je njihov ukupan kapacitet?

    a) 20mF
    b) 80F
    c) 80pF
    d) 100V

4. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

    a) omima
    b) Henrijima
    c) Faradima
    d) Voltima

5. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi antena.
    Horizontalni dipol.
    GP antena.
    Qubical quad

8. Kod Yagi antena direktorima nazivamo one elemente koji su:

    kraći od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljeni su ispred zračećeg elementa.

9. Kod Yagi antena reflektor nazivamo onaj element koji je:

    kraći od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je iza zračećeg elementa.
    kraći od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.
    duži od dipola i postavljen je ispred zračećeg elementa.

10. Koja antena je prikazana na slici?


    Yagi.
    Dipol.
    Delta loop.
    Quad

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

2. Pristup radioamaterskom ispitu za početnički (P) razred je dopušteno:

    a) s navršenih 16 godina
    b) s navršenih 10 godina
    c) bez obzira na godine starosti
    d) s navršenih 12 godina

3. Tko upisuje podatke u dnevnik radioamaterske postaje?

    Svaki operator koji radi na postaji
    Vlasnik radio postaje
    Predsjednik ili tajnik radiokluba
    Operatori A razreda

4. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Opis antene.
    Odaslani raport.
    Godina kad je operator položio prvi radioamaterski ispit.
    Broj potvrđenih drzava po DXCC.

5. Koji je par frekvencija na kojem radi repetitor R1 (RV50)?

    145.600 i 145.000 Mhz
    145.750 i 145.150 Mhz
    145.625 i 145.025 Mhz
    145.700 i 145.100 Mhz

6. Početnik radio amaterski operator se u jeziku radio amatera naziva:

    HAM
    HAMLET
    YL
    OM

7. Rad amaterske postaje može zabraniti:

    a) radioamaterski klub
    b) Hrvatski radioamaterski savez
    c) lokalni organ vlasti
    d) inspekcijska služba

8. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

    a) bilo koje treće strane
    b) tvrtki za javni transport
    c) privatnih taksi vozila
    d) centra za izvješćivanje o nerećama

9. Što ćemo odgovoriti na CQ CQ AMERIKA DE HB9EAW HB9EAW PSE KN?

    a) brzo ćemo odgovoriti
    b) brzo promijeniti frekvenciju
    c) nećemo odgovoriti ništa
    d) uputiti svoj CQ poziv

10. Što znači kratica QRM?

    a) atmosferske smetnje
    b) udaljenost između radiopostaja
    c) smetnje drugih radiopostaja
    d) pojačajte snagu

11. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku OM1PG?

    a) Češke
    b) Slovačke
    c) Danske
    d) Gibraltara

12. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

    a) Danske
    b) SR Njemačke
    c) Vatikana
    d) Estonije

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku VE3BRU?

    a) Kanade
    b) Velike Britanije
    c) Australije
    d) Malte

14. Što znači kratica QRT?

    a) koliko je sati?
    b) atmosferske smetnje
    c) prestajem s radom
    d) nemam ništa za vas

15. Što znači kratica RST i čemu ona služi?

    a) skala za ocjenu prijama, služi za upis u dnevnik
    b) skala za obračun udaljenosti postaja
    c) razumljivost, snaga, ton-skala za ocjenu prijama
    d) oznaka faza u mreži, služi za opis napajanja uređaja

16. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

    a) Engleske
    b) Škotske
    c) Čilea
    d) Irske

17. Koje vrijeme održane veze upisujemo na QSL karti?

    a) lokalno vrijeme
    b) UTC
    c) vrijeme koje je kod korespodenta
    d) nema pravila

18. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom I1FOR?

    a) Argentine
    b) Sicilije
    c) Italije
    d) Irske

19. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom DK9KK?

    a) Danske
    b) Poljske
    c) SAD-a
    d) Njemačke

20. Koje vrijeme upisujemo u LOG, ako je na našem satu 12.00 sati zimi?

    a) 12.00
    b) 11.00
    c) 13.00
    d) 24.00