Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

    a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
    b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
    c) Da.
    d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

2. Funkcija oscilatora je da:

    a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
    b) pojačava slabe signale
    c) generira izmjeničnu struju
    d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

    a) 15Ω
    b) 25Ω
    c) 35Ω
    d) 45Ω

4. Električni signal na slici je:


    sinusoidalnog oblika
    trokutastog oblika
    pilastog oblika
    kvadratnog oblika

5. Na slici je shematski simbol za:


    otpornik
    kondenzator
    osigurač
    zavojnica

6. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

7. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    FET N-tipa
    FET P-tipa

8. Kojeg tipa je tranzistor na slici?


    NPN
    PNP
    dual gate MOSFET
    FET P-tipa

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?


    Yagi
    GP antena.
    Vertikalni dipol.
    Horizontalni dipol.

10. Ulazna frekvencija dvometarskog repetitora je:

    600 kHz niža od izlazne.
    ista kao i izlazna.
    4.5 Mhz viša od izlazne.
    6 Mhz niža od izlazne.

Operativni dio i propisi

1. Prijeđi na frekvenciju 145525 kHz se može reći i:

    QSP 145525
    QSY 145525
    QRB 145525
    QRG 145525

2. Izlazna frekvencija repetitora R0 (RV48) je:

    145,600 MHz
    145,000 MHz
    145,125 MHz
    145,775 MHz

3. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

    1.8 GHz
    144 MHz
    50 MHz
    14 MHz

4. Kojom najvećom snagom je dozvoljen rad operatorima P razreda rad na frekvenciji 3.68 MHz?

    50 W
    75 W
    100 W
    Operatorima P razreda nije dozvoljeno raditi na 3.68 MHz

5. Moraju li se radioamaterske postaje identificirati svojom pozivnom oznakom?

    Samo u međunarodnim vezama
    Samo u natjecanjima, i to posle svake desete veze
    Da
    Ne

6. Da li su u Hrvatskoj propisani frekventni opsezi koje smiju upotrebljavati radioamateri?

    U Hrvatskoj su propisani frekventni opsezi, koje smiju upotrebljavati radioamateri, u skladu sa razredom amaterskog operatora.
    U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju podijelu frekventnih opsega za radioamatere.
    U Hrvatskoj radioamateri smiju upotrebljavati bilo koji frekventni opseg pod uslovom da ne ometaju prijem radio i TV prijemnika.
    U Hrvatskoj imamo propise, koji previše posežu u osobne slobode radioamatera, pa ih u skladu sa procesima demokratizacije, decentralizacije i deregulacije nije potrebno poštivati.

7. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

    HAMLET
    RXA
    SWL
    ANT

8. Iz koje je države postaja OE5XX

    Slovačke
    Češke
    Austrije
    Finske

9. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

    Primljeni raport.
    Podaci o QRM-u tijekom veze.
    Podaci o upotrebljenoj radijskoj postaji.
    Dan, mjesec i godina održane veze (datum)

10. Dozvolu P razreda može dobiti radioamater s položenim ispitom tog razreda i navršenih:

    a) 12 godina starosti
    b) 16 godina starosti
    c) 18 godina starosti
    d) 14 godina starosti

11. Radioamaterska komunikacija se ne smije odvijati:

    a) telefonijom
    b) telegrafijom
    c) na stranom jeziku
    d) signalima nejasnog značenja

12. Rad amaterske postaje može zabraniti:

    a) radioamaterski klub
    b) Hrvatski radioamaterski savez
    c) lokalni organ vlasti
    d) inspekcijska služba

13. Smije li se CQ poziv koristiti na KV natjecanjima?

    a) samo u Europi
    b) da, smije se koristiti svuda
    c) samo u Americi
    d) ne, samo u UKV natjecanjima

14. Zaokružite radioamatersko frekvencijsko područje:

    a) 7,5 MHz
    b) 200m
    c) 433,675 MHz
    d) 50m

15. Kojim riječima upućujemo opći poziv telefonijom?

    a) ovdje 9A2XX -čuje li me netko?
    b) poziv svima ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    c) cq cq ovdje 9A2XX -prelazim na prijam
    d) telefonijom se ne upućuje opći poziv

16. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

    a) putem QSL biroa i poštom
    b) radioamateri ne šalju QSL karte
    c) sami nose QSL karte
    d) preko telefaksa

17. Čujemo YB0AAB telefonijom kako poziva ''Calling VK/ZL by YB0AAB''. Smijemo li pozvati YB0AAB, ako bismo rado održali vezu s nime?

    a) ne
    b) da
    c) samo u natjecanju
    d) ne znam

18. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

    a) Engleske
    b) Škotske
    c) Čilea
    d) Irske

19. Iz koje države je radioamater sa pozivnom oznakom SM5FUG?

    a) Italije
    b) Sardinije
    c) Švedske
    d) Mađarske

20. Koja vrsta SSB modulacije se koristi na UKV područjima?

    a) LSB
    b) DSB
    c) USB
    d) AM