Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Što ćemo učiniti sa pregorjelim osiguračem?

a) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za veću struju.
b) Osigurač premostimo komadom žice.
c) Osigurač zamjenimo novim, predviđenim za istu jakost struje.
d) Osigurač popravimo.

2. Funkcija pojačala je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

3. Funkcija ispravljača je da:

a) pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu
b) pojačava slabe signale
c) generira izmjeničnu struju
d) visokofrekventnu struju iz antene pretvara u niskofrekventni signal

4. Kapacitet kondenzatora se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

5. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

6. Jedna od izvedenica Ohmovog zakona glasi:

a) U=R
b) U=IR
c) R=I2U
d) P=I2U

7. Koja antena ima vertikalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Horizontalni dipol.
GP antena.
Qubical quad

8. Karakteristična impedancija koaksijalnog kabela koji se koristi za povezivanje postaje sa antenom je:

75Ω.
50Ω.
150Ω.
300Ω

9. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

10. Koja antena je prikazana na slici?

Yagi.
Dipol.
Delta loop.
Quad

Operativni dio i propisi

1. Što znači slijedeće sricanje: Oscar Mike One Delta Golf Lima Portable?

OMODGLP
OM1DGLP
OM1DGL/P
OMODGL/P

2. Koji frekvencijski opseg označava skraćenica VHF?

300 kHz - 3 MHz
3 MHz - 30 MHz
30 MHz - 300 MHz
300 MHz - 3 GHz

3. Dnevnik amaterske radijske postaje mora se čuvati radi mogućeg inspekcijskog pregleda najmanje:

2 mjeseca nakon zadnjeg upisa;
1 godinu nakon zadnjeg upisa;
5 godina nakon zadnjeg upisa;
6 mjeseci nakon zadnjeg upisa.

4. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

432 MHz.
50 MHz
10 MHz
1.8 MHz

5. Da li je za sricanje dozvoljena upotreba različitih riječi (proizvoljno odabranih)?

Da, mada je poželjno upotrebljavati strane riječi.
Da, mada je poželjno upotrebljavati domace riječi, jer tako isticemo svoj nacionalni ponos.
Da, samo za veze s hrvatskim radioamaterima. Za veze sa stranim radioamaterima postoji međunarodna tablica sricanja.
Za sricanje su propisane hrvatska i međunarodna tablica sricanja.

6. Koja je od navedenih postaja iz Hrvatske?

9A1AAA
9U/HR1AA
F5XX
S79NO

7. Vršna snaga ovojnice odašiljača za rad u P razredu, ne smije prijeći vrijednost:

a) 150 W
b) 25 W
c) 10 W
d) 100 W

8. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

9. Što znači kratica QTH?

a) mjesto rada radiopostaje
b) lokator radiopostaje po posebnoj tablici
c) smetnje
d) potvrda prijama

10. Na koji način radioamateri šalju QSL karte?

a) putem QSL biroa i poštom
b) radioamateri ne šalju QSL karte
c) sami nose QSL karte
d) preko telefaksa

11. Kratica za dnevnik radioamaterske postaje je:

a) DNV
b) QSL
c) LOG
d) RDN

12. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku HB9BKR?

a) Švicarske
b) Mađarske
c) Danske
d) Venezuele

13. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku YO5KDA?

a) Ukrajine
b) Venezuele
c) Rumunjske
d) Turske

14. Koje podatke nije potrebno dati u natjecanju?

a) RST
b) ime i prezime
c) redni broj veze
d) lokator

15. Što je prefiks oznake 9A2YY?

a) YY
b) 9A
c) 9A2
d) 2YY

16. Koje je značenje kratice NAME?

a) ime moje postaje
b) ime mog mjesta
c) moje ime
d) proizvođač moje postaje

17. Što je prefiks pozivne oznake S55OA?

a) S5
b) S55
c) 5OA
d) OA

18. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

19. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB

20. Iz koje države je radioamater koji ima pozivnu oznaku GM3UDA?

a) Engleske
b) Škotske
c) Čilea
d) Irske