Online polaganje radioamaterskog ispita - P kategorija

Tehnički program

1. Moze li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u susjedstvu ?

a) Ne, antena ne utječe na nastanak smetnji.
b) Ne, ako antenu upotrebljavamo samo za predaju.
c) Da.
d) Da, ali to važi samo za prijemne antene.

2. Trioda je elektronska cijev koja se sastoji od:

a) anode, katode i upravljačke rešetke
b) anode, katode i baze
c) kolektora, emitera i upravljačke rešetke
d) anode, katode i podnožja

3. Induktivitet zavojnice se izražava u:

a) omima
b) Henrijima
c) Faradima
d) Voltima

4. SSB je kratica koja označava:

a) smanjenu snagu predajnika
b) povećanu osjetljivost prijemnika
c) potisnuti bočni pojas
d) dvostruki USB priključak

5. Kratica AM označava:

a) amplitudnu modulaciju
b) frekventnu modulaciju
c) faznu modulaciju
d) telegrafiju

6. Serijski povežemo tri otpornika: R1=5Ω,R2=10Ω, R3=20Ω. Koliki je ukupni otpor?

a) 15Ω
b) 25Ω
c) 35Ω
d) 45Ω

7. Operatori P razreda na kratkom valu koriste LSB moduliranu emisiju. Slovo L u navedenoj kratici označava:

a) početnika
b) donji bočni pojas
c) lijevi bočni pojas
d) desni bočni pojas

8. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi
GP antena.
Vertikalni dipol.
Horizontalni dipol.

9. Koja antena ima horizontalni dijagram zračenja poput ovog na slici?

Yagi antena.
Long wire antena.
Vertikalni dipol.
GP antena.

10. Za repetitore se koriste:

horizontalno polarizirane antene.
širokopojasne antene
vertikalno polarizirane antene
cirkularno polarizirane antene

Operativni dio i propisi

1. Kratica Q-koda QTH znači:

promjena odašiljačke frekvencije
moja pozicija je
potvrda prijema
ometanje od strane drugih postaja

2. Koji frekventni opseg je namjenjen radioamaterima "P" razreda?

1.8 GHz
144 MHz
50 MHz
14 MHz

3. Da li su u Hrvatskoj propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja?

Maksimalne snage amaterskih radio postaja regulira RH u saglasnosti sa HRT i T-com.
U Hrvatskoj su propisane maksimalne snege amaterskih radio postaja koje ne važe u natjecanjima.
Hrvatskoj su propisane maksimalne snage amaterskih radio postaja u skladu sa razredom operatora.
U Hrvatskoj nema propisa koji reguliraju maksimalnu snagu amaterskih radio postaja.

4. Kojom kraticom označavamo univerzalno vrijeme?

MEZ
QTR
UTC
EST

5. Koja kratica označava prijemnog radioamatera

HAMLET
RXA
SWL
ANT

6. Koji podatak nije obavezno upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Vrijeme početka veze.
Pozivna oznaka korespondenta.
Podatke o prijemu QSL karte.
Frekventni opseg.

7. Koji od navedenih podataka ne moramo upisati u dnevnik amaterske radijske postaje?

Frekventni opseg.
Primljen raport.
Vrste rada.
Podatak o atmosferskim smetnjama tijekom veze.

8. Koji od navedenih podataka mora biti upisan na QSL karti?

Upotrebljeni frekventni opseg.
Podatak o upotrebljenoj radijskoj postaji.
Podaci o smetnjama.
Primljeni raport.

9. Kolika je razlika (u satima) između GMT i UTC?

Nema razlike.
1 sat.
2 sata.
3 sata.

10. Da li i kada radio amaterski operator P razreda smije raditi na radio amaterskim postajama A razreda?

ne smije raditi
u slučaju da radi u radio klubu
ako dobije dozvolu starijeg operatora
smije ali pod uvijetom da radi na frekvencijama i snagom dozvoljenoj P kategoriji

11. Uvjet za uporabu radio amaterske postaje jest da je za nju izdana:

dozvola za rad amaterske radijske postaje
tehnička suglasnost za njenu uporabu
nema uvjeta
carinska deklaracija

12. Naziv nacionalne udruge radio amatera u Republici Hrvatskoj je:

Hrvatski radioamateri HR
Udruga hrvatskih radioamatera UHRA
Hrvatski radioamaterski savez HRS
Savez radioamatera Hrvatske

13. Koji je raspon frekvencija na 40m bandu na kojem smije raditi operator P razreda?

3.520-3.775 Mhz
7.0-7.2 Mhz
144-146 Mhz
ne smije raditi na tom bandu

14. Podaci se u dnevnik amaterske radio postaje ne smiju unositi:

a) tipkanjem na pisaćem stroju
b) olovkom čiji se ispis ne može brisati
c) tintom
d) olovkom

15. Amaterska dozvola također dopušta prijenos u ime:

a) bilo koje treće strane
b) tvrtki za javni transport
c) privatnih taksi vozila
d) centra za izvješćivanje o nerećama

16. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku DJ1OV?

a) Danske
b) SR Njemačke
c) Vatikana
d) Estonije

17. Što je CALL-BOOK?

a) priručnik za antene
b) adresar amatera
c) ne znam
d) dnevnik natjecanja

18. Iz koje je države radioamater koji ima pozivnu oznaku LZ1SS?

a) Novog Zelanda
a) Luxemburga
b) Bugarske
d) Rumunjske

19. Koji je znak za opasnost u telegrafiji?

a) sami ga određujemo
b) SOS
c) ne znam
d) HELP

20. Kojom kraticom označavamo donji bočni pojas?

a) DSB
b) LSB
c) USB
d) SSB